fc2ブログ

17 アスピリン: 王か女王か?(4)

17  アスピリン 王か女王か?(4)

17 アスピリン: 王か女王か?(4)
2
Esploristoj en Oksfordo trovis, ke post kelkjara englutado de nealtaj dozoj de aspirino malpliiĝas la kazoj de morto pro kancero, precipe de la digestaparato: je 37 procentoj post kvin jaroj. Ili sekvis milojn da pacientoj, kiuj uzis tiun drogon por preventi korajn problemojn, kaj observis, ke ili krome protektiĝis kontraŭ kancero. Kaj plej mirige: ili suferis je malpli da recidivoj kaj metastazoj.

Esploristoj en Oksfordo trovis, ke post kelkjara englutado de nealtaj dozoj de aspirino malpliiĝas la kazoj de morto pro kancero, precipe de la digestaparato:
esploristoj en Oksfordo trovis, ke オックスフォードの研究者たちは…を発見した
post kelkjara englutado 数年間服用した後で
de nealtaj dozoj de aspirino アスピリンの少量の
malpliiĝas la kazoj de morto pro kancero癌による死亡ケースが減る
precipe de la digestaparatoなかでも消化器の
オックスフォード大学の研究者たちは、少量のアスピリンを数年間服用したあとには、癌患者(なかでも消化器系の癌患者)の死亡例が減っていることを発見しました。

je 37 procentoj post kvin jaroj.
je 37 procentoj 37%
post kvin jaroj 5年後に.
5年後に37%でした。

Ili sekvis milojn da pacientoj, kiuj uzis tiun drogon por preventi korajn problemojn,
kaj observis, ke ili krome protektiĝis kontraŭ kancero.
Ili sekvis milojn da pacientoj彼らは数千人の患者を追跡しました
kiuj = who
uzis tiun drogonその薬を使った
por preventi korajn problemojn心臓の病気を防ぐために,
kaj observis, ke そして~を観察した
ili krome protektiĝis kontraŭ kancero彼らは(心臓の病気から守られただけでなく)、癌に対しても守られていた
彼らは心臓の病気でアスピリンを服用している数千人の患者を追跡し、彼らが癌からも守られていることを観察しました。
3月31日、2012年
スポンサーサイト16 アスピリン: 王か女王か?(3)

16  アスピリン(2)
16 アスピリン: 王か女王か?(3)
male, tago post tago, novaj esploroj montras pliajn bonfarojn de tiu tre sukcesa substanco.
male反対に
tago post tago日ごとに
 tago日、post後に、
novaj esploroj montras 新しい研究は示している
 nova新しい、-j複数, esploro探索・研究, montri示す・見せる
pliajn bonfarojn さらに多くの利点を
 pli=more、plia追加の, -j複数、-n対格(~を)
 bono善, bona良い、fariする・つくる、faro行為, bonfaro良い行為・恩恵・利点
de tiu tre sukcesa substanco. その非常に成功した物質から
 de~から・~の、tiuその、tre非常に, 
sukceso成功、sukcesa成功した, sukcesi成功する、malsukcesi失敗する
 substanco物質、
反対に、日ごと新しい研究によって、アスピリンのさらに多くの恩恵が示されています。

Lastatempe, aldoniĝis al la listo de ĝiaj favoraj efikoj en la homa korpo gravan eltrovon:
lastatempe最近
 lasta最後の・最近の、 tempo時・時間
aldoniĝis al la listo リストに追加された
 doni与える、aldoni付け加える、aldonigxi追加される, listo表・一覧表
de ĝiaj favoraj efikoj その有利な効果の
 gxiそれ、gxiaその、
favoro好意・恩恵・有利, favora有利な、
efiko効果, efikaよく効く, efiki効果がある、
en la homa korpo 人の体の中で
 homo人、homa人の、korpoからだ
gravan eltrovon重要な発見を
 grava重要な、gravi重要である、gtaveco重要性
最近、人体におけるその薬効リストに、重大な発見がつけ加えられました。

aspirino preventas kanceron kaj eĉ metastazojn.
Aspirino アスピリン
preventas防ぐ・予防する
 preventa medicino予防医学
kanceron癌を
 kancero癌, kancera癌性の、hauxtkancero皮膚がん、langkancero舌癌
kaj=and
eĉ ~でさえ
metastazojn転移を
 metastazo転移, -j複数、-n対格(~を).
アスピリンは癌と、その転移さえ予防するというのです。
3/30、2012

15 アスピリン: 王か女王か?(2)

15  アスピリン 王か女王か?
15 アスピリン: 王か女王か?(2)
1
Se inter ĉiuj medikamentoj oni devus elekti reĝon, tiam oni certe devus elekti aspirinon.
seもし
inter ~の間で
ĉiujすべて
medikamento薬、 -j複数, medicino医学
oni 人は、人々は
devus: devi(ねばならない)の仮定、 devo義務
elekti選ぶ、 elekto選択・選挙、 
reĝo王、 regxon王を(対格n)、 regxino女王、-in女性
tiamそのとき
oni 人は、人々は
certe 確実に・たしかに
aspirinoアスピリン、 asprinonアスピリンを(対格n).
もしすべての薬の中から王様を選ぶとすれば、アスピリンが選ばれることは確実です。

Aŭ, se vi preferas, reĝinon, konsidere al ĝia nomo mem.
aŭあるいは
seもし
vi貴方が
preferas好んで選ぶ、 prefero好み・ひいき、 prefera特恵的な
reĝino女王, regxionon女王を、
konsideri考える・考慮する, konsidere考えて
al ĝia nomoその名前を
 gxiそれ、gxiaそれの、nomo名前, nomi命名する
mem自身・そのもの.
あるいは、もしあなたがお好みなら、(語尾に-inがついている)その名前自体から考えて、女王を(選ぶとすれば)。

Ĝi estas ja la plej uzata kuracilo tra la mondo, kaj kvankam pasadas la tempo, ĝi ne perdas sian utilecon;
gxi estasソレは~である
ja まったく・まさに
la plej uzata kuracilo最も(頻繁に)使われた治療薬
tra la mondo世界中で
kaj=and
kvankam ~けれども、=although
pasadas la tempo時間が流れる・時が過ぎ去る
  pasi過ぎていく、pasadi通行する, tempo時・時間
ĝi ne perdasソレは失わない
 gxiそれ、ne否定詞, perdiなくする
sian utilecon自分の有用性を
 si自分、sia自分の, utili使う、utileco有用性、utilecon有用性を(対格n)
それは本当に世界中で一番多く使われた薬であり、時を経ても、その有用性は失われません。

14 アスピリン: 王か女王か?(1)

14  アスピリン - 王か女王か?
14 アスピリン: 王か女王か?(1)
Aspirino - reĝo aŭ reĝino?
(Tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis d-ro Paŭlo Sergio Viana el Brazilo
2012年3月26日にEsperanto Retradioで放送された記事です。1
Se inter ĉiuj medikamentoj oni devus elekti reĝon, tiam oni certe devus elekti aspirinon. Aŭ, se vi preferas, reĝinon, konsidere al ĝia nomo mem. Ĝi estas ja la plej uzata kuracilo tra la mondo, kaj kvankam pasadas la tempo, ĝi ne perdas sian utilecon; male, tago post tago, novaj esploroj montras pliajn bonfarojn de tiu tre sukcesa substanco. Lastatempe, aldoniĝis al la listo de ĝiaj favoraj efikoj en la homa korpo gravan eltrovon: aspirino preventas kanceron kaj eĉ metastazojn.

2
Esploristoj en Oksfordo trovis, ke post kelkjara englutado de nealtaj dozoj de aspirino malpliiĝas la kazoj de morto pro kancero, precipe de la digestaparato: je 37 procentoj post kvin jaroj. Ili sekvis milojn da pacientoj, kiuj uzis tiun drogon por preventi korajn problemojn, kaj observis, ke ili krome protektiĝis kontraŭ kancero. Kaj plej mirige: ili suferis je malpli da recidivoj kaj metastazoj.

3
Tia impresa eltrovo aldoniĝis al la jam longa listo da indikoj por uzado de aspirino: kontraŭ febro, kontraŭ kapdoloro kaj aliaj doloroj, kontraŭ artrito kaj aliaj inflamoj, kontraŭ diverslokaj trombozoj, kontraŭ kormalsanoj, kontraŭ demenco kaj arteriosklerozo, kontraŭ tro dolora menstruo. Kompreneble, aspirino, kiel ĉiu alia medikamento, povas kaŭzi damaĝon, kaj al kelkaj pacientoj oni devas eviti preskribon. Plej gravaj estas stomakaj malsanoj kaj problemoj rilataj al sangokoaguliĝo. Krome, iuj homoj suferas alergion kaj astmon, se ili prenas aspirinon.

4
Kial mi diras, ke aspirino estas reĝino? Ĉar ĝi estas konata de jarmiloj. Fakte, Hipokrato, kvin jarcentojn antaŭ Kristo, jam menciis la sanigajn povojn de la ŝelo de blanka saliko – la arbo, el kiu oni elprenas la bazan substancon. En 1897, laboratorio Bayer unuafoje preparis ĝin kaj en 1899 oni ekproduktis ĝin komerce. Kurioze, ke nur en 1971 John Vane, en Londono, eltrovis kaj priskribis la kemian manieron, laŭ kiu ĝi funkcias en la korpo. Ĝis tiam, oni uzis la drogon tute empirie. Li gajnis Nobel-premion pro tio.

5
Mi havas cinikan, maljunan kolegon, kiu kutime ŝercas: “Medikamentojn oni devas uzi tuj, dum ili estas laŭmodaj! Poste ili perdas sian efikon...” Verŝajne, aspirino estas escepto, ĉar post jarcentoj, eĉ post jarmiloj, ĝi plu sin montradas utila kaj efika. Kiel eterna reĝino.

世界中で「愛用」されているアスピリンは、薬の王様か、語尾に -inがついているから女王様か、という、Esperantoならではの表題です。
この記事を書いたのはブラジルのPaŭlo Sergio Viana博士です。
2012年3月28日


13 食事と記憶(12)

13  食事と記憶(12)
13 食事と記憶(12)
(5)
Nu, karaj geaŭskultantoj de la Esperanta Retradio, mi ripetas al vi la ŝercan demandon:

nuさあ・ねえ・ふむ
karaj geaŭskultantoj親愛なる聴取者の皆様
 auxskulti聴く、auxskultumo聴診、 ge-:男女, auxskultanto聴取者、-j複数
de la Esperanta Retradio「エスペラント・ネット放送」の
 deの、la=the、 Esperantaエスペラントの, retoネット・網, radioラジオ
さて、親愛なるEsperanta Retradio聴取者の皆さま, あなたに私のジョーク質問をくり返します:

“Ĉu vi manĝas por vivi, aŭ vi vivas por manĝi?...”
Ĉu~か?
vi manĝasあなたは食べる
 mangxi食べる、trinkiのむ、englutiのみこむ
por vivi生きるために
 por~のために、vivi生きる, vivo生命・生活、 longviveco長寿・長生き
aŭあるいは
vi vivas あなたは生きている
por manĝi食べるために
 mangxo食うこと・食事, mangxado食事をすること, mangxajxo食物
「あなたは生きるために食べているのですか、あるいは、食べるために生きているのですか?」
12 食事と記憶(11)

12  食事と記憶(11)
12 食事と記憶(11)
(4)
“Malpliigi la kvanton da kalorioj kaj engluti sanigajn nutraĵojn eble estas simpla maniero eviti memorperdon dum maljuniĝo” – fine diris la sciencisto.
Malpliigi la kvanton da kaloriojカロリー量を減らすこと
 pliもっと・それ以上、pliigi増やす、pliigxi増える
kvanto量、kvanton da ~の量を、 kalorioカロリー、kalorioj複数
kaj engluti sanigajn nutraĵojn そして健康に良い栄養物を飲み込むこと
 kaj=and, gluti飲みこむ, glutado嚥下、englutiのみこむ、
 sano健康、sana健康な, malsano病気、
saniga健康を増進する、-ig~させる、sanigaj複数, sanigajn対格(~を)
nutro栄養、nutri栄養を与える、nutra栄養の,
nutrajxo栄養物、nutrajxoj複数、nutrajxojn対格 (~を)
eble もしかしたら、たぶん
estas simpla maniero簡単な方策である
simpla簡単な,maniero方策・やりかた
eviti memorperdon dum maljuniĝo老化に伴う記憶喪失を避けること
 eviti避ける、
memoro記憶、perdo失うこと、memoperdo記憶喪失、memoperdon対格(~を)
 dum~のあいだに,
 juna若い、maljuna年寄りの, maljunigxo老化、 igxiある状態になる
fine diris la sciencisto最後にその科学者は言った
 fino終わり, fina終わりの、 fine終わりに、finfineさいごに
 diriいう、diris言った、
 scio知識、scii知る、scienco科学、sciencisto科学者、
摂取カロリー量を減らすこと、そして健康によい食品を摂ることが、たぶん、老年期における記憶喪失を避ける簡単な方法なのでしょうと、彼は言いました。

11 食事と記憶(10)

11  食事と記憶(10)
11 食事と記憶(10)
La kalkuloj montris, ke la probableco de kogna forperdo estis pli ol duobla en la tria grupo, kompare kun la unua.
La kalkuloj montris, ke その計算は~を示していた
la probableco de kogna forperdo estis認知喪失の確率は~であった
pli ol duobla 2倍より大きい
en la tria grupo 第3のグループの中で
kompare kun la unua 第1群と比べて
 komparo比較、kompari比較する、kompare~と比較して
 kun = with,
la unua = la unua grupo第1のグループ
計算によれば、第1群とくらべて第3群で認知喪失の確率が、2倍以上になっていました。

La rezultoj estis la samaj, eĉ se oni konsideris la ekziston de diabeto, cerba iskemio, eduknivelo kaj aliaj faktoroj
La rezultoj estis la samaj その結果は同じであった
 rezulto結果, rezultoj結果・成績(論文では複数形が使われます)
 sama同一の、samaj複数、  
eĉ se たとえ~でも
ecx ~さえ
seもし
oni konsideris la ekziston de ~の存在を人が考慮した
 oniひとびとが・ on(仏)
konsideri熟慮する、konsidero考慮
ekzisti実在する、 ekzisto存在、 ekziston存在を(対格n)
de~の
diabeto糖尿病
cerba iskemio脳阻血
 cerbo脳、cerba脳の, iskemio虚血・阻血
eduknivelo教育レベル
 eduki教育する, edukado教育、niveloレベル
kaj aliaj faktorojそしてその他の諸因子
糖尿病、脳阻血、教育レベル、その他の諸因子を考慮しても、その結果は同じでした。

10 食事と記憶(9)

10  食事と記憶(9)
10 食事と記憶(9)
Oni dividis ilin en tri egalajn grupojn:
Oni dividis ilin人々は彼らを分けた、彼らは分けられた
oniひとびと、 dividi分割する, dividis過去、 ili彼ら、ilin彼らを
en tri egalajn grupojn: 3つの平等なグループに
en~のなかに、 tri:3、 egala等しい、egalaj 複数、egalajn対格
被験者は3つの等しいグループに分けられました:

homoj el la unua triono manĝis potage 600 ĝis 1526 kaloriojn;
homoj: homo人、homoj複数
el la unua triono 第1の3分の1から
 el~から、 la unua最初の・第1の、 tri 3, -on~分の1、triono:3分の1
manĝi食べる、mangxis過去
potage: 1日当たり、 tago日、po~ずつ
600 ĝis 1526 kaloriojn: 600~1526カロリー
 600= sescent, gxisまで, 1526=mil kvincent dudek ses
kalorioカロリー、kalorioj複数、kaloriojn対格
最初の3分の1の人々は、1日当たり600-1526キロカロリーを食べました。
▲「カロリー」 → 「キロカロリー」に訂正。

homoj el alia triono manĝis po 1526 ĝis 2143 kalorioj;
homoj人びと
el alia triono 2番目の3分の1から
 el~から、 alia他の・もう1つの・第2の、
 tri: 3、 -on~分の1、 triono: 3分の1
mangxis: mangxi(食べる)の過去、
po~ずつ
1526=mil kvincent dudek ses, gxisまで、2143=dumil cent kvardek tri
2番目の3分の1の人々は、1日当たり1526-2143キロカロリーを食べました。

kaj homoj el tria grupo manĝis po 2143 ĝis 6000 kalorioj.
kaj=and, homoj: homo(人)の複数、
el~から、tri 3, tria3番目の、grupoグループ、
mangxisたべた、
po~ずつ、 2143=dumil cent kvardek tri、 gxisまで、 6000=sesmil
そして3番目のグループの人々は、2143-6000キロカロリー/日を食べました。

9 食事と記憶(8)

9  食事と記憶(8)
9 食事と記憶(8)
(3)
La eksperimento inkluzivis 1233 usonanojn 70- ĝis 89-jaraĝajn, mense sanajn.
La eksperimentoその実験は
inkluzivis: inkluzivi(含む)の過去
1233 usonanojn 1233人の米国人を
 1233=mil ducent tridek tri
Usono米国、usonano米国人, usonanoj複数、usonanojn米国人たちを
70- ĝis 89-jaraĝajn 70から89歳の(~)を
 70=sepdek, 89=okdek naux
gxis ~まで
jaro年、agxo年齢・歳、 jaragxa~歳の, jaragxaj複数、jaragxajn~を
 ▲JEIの辞典には「動物、とくに家畜が」と書いてありますが、馬にこだわる必要はないようです。
mense sanajn 精神的に健康な(~)を
 menso知能・精神
 sano心身の健康、sana健康な、 sanaj複数、sanajn~を
malsano病気、malsana病気の
実験には70-89歳の、精神的に健康な米国人1233人が含まれていました。

Dum la observado, tiuj partoprenantoj devis raporti la kvanton da kalorioj, kiujn ili manĝis aŭ trinkis, laŭ demandaro.
Dum la observado その観察の間に
tiuj partoprenantoj その被験者たちは
 tiuその・この、tiuj複数、
 partopreni参加する、partoprenanto参加者, partoprenantoj複数
devis raporti申告せねばならなかった
 deviねばならぬ、devis過去、 ← ラde-beo-、仏devoir
 raporto報告、raporti報告する(不定形)、← 仏rapporter, 英report
la kvanton da kaloriojそのカロリー量を
 la定冠詞=the。 不定冠詞はありません。
kvanto量(=quantity), kvanton量を、 kvalito質(=quality)
kvanto da ~の量
 kalorioカロリー、kalorioj複数
kiujnそれらを、=which
ili manĝis aŭ trinkis彼らが食べた、あるいは飲んだ
 mangxi食べる←manger(仏)、 trinki飲む←trinken(独)
auxあるいは
laŭ demandaroアンケーと質問にしたがって
 laux ~にしたがって
 demandi質問する、demando質門、demandaroアンケート質問表
観察期間中、被験者らは質問表に従って、飲み食いしたカロリー量を報告せねばなりませんでした。

8 食事と記憶(7)

7  食事と記憶(6)
8 食事と記憶(7)
“Ni observis tendencon, kiu montras, ke ju pli granda kvanto da potage englutitaj kalorioj, des pli granda la risko de kogna perdo” – asertis S-ro Geda.

Ni observis tendencon我々は傾向を観察した
 mi私、niわれわれ
observo観察, observas観察する、observis過去、
 tendenco傾向、tendencon傾向を
kiu montras, ke それは~を示している
 kiu~ところの
 montras見せる・示す
 ke=that
ju pli granda kvanto da potage englutitaj kalorioj
1日当たりに飲みこまれたカロリーの量が大きければ大きいほど
 ju pli…(des pli..) ~であればあるほど~ 
 kvanto量、kvalito質
 tago日、potage: 1日当たり
 engluti飲みこむ、-itされた・されてしまった
des pli granda la risko de kogna perdo認知消失のリスクは大きい
asertis S-ro Geda. Geda氏は主張した
 aserto主張・断言
「1日当たりに飲みこまれたカロリーの量が大きければ大きいほど認知消失のリスクは大きい、という傾向を我々は観察しました」と、Geda氏は主張しました。

7 食事と記憶(6)

7  食事と記憶(6)
7 食事と記憶(6)
Temas pri perdo de menskapablo precipe rilate la memoron, kio normale okazas dum maljuniĝo.
temo主題・テーマ、temas主題としている、
pri perdo de menskapablo精神能力の喪失に関する
 pri~に関する
 perdo喪失、perdas失う 
 deの
 menso精神・知能・考え、kapablo能力、menskapablo精神能力
precipe とくに
rilate la memoron記憶に関して
 rilate+対格 ~に関して
 memoro記憶
kio関係代名詞(~のところの、which)
normala正常な、normale正常には,
okazasおこる・生起する
dum maljuniĝo老年期の間に
 dum=while
juna若い、maljuna年寄りの、maljunigxo老化、-igxになる
テーマは、正常には老年期に起こる精神能力の喪失です。

Ekstrema grado de kogna perdo nomiĝas senildemenco.
ekstrema grado 極端な程度
de kogna perdo 認識喪失の
 deの
 kognas認識する
 perdo失うこと、perdas失う
nomiĝas~と呼ばれる
 nomo名前
senildemenco老人性痴呆
senila老年の、 demenco痴呆、
極度の認知喪失は老人性痴呆と呼ばれます。

6 食事と記憶(5)

6  食事と記憶(5)
6 食事と記憶(5)
Kaj li venis al la rezulto, ke se homoj pli ol 70-jaraj englutas pli ol 2100 kaloriojn tage, tiam ili havas duoblan riskon de la tiel nomata ‘kogna forperdo’.
Kaj li venis al la rezulto, ke そして、彼は~という結果に至った
 veni来る(不定形)、venis来た
la rezulto=the results結果・成績
ke=that
se homoj pli ol 70-jaraj もし70歳以上の人々が
 seもし
 pli ol=more than
 70=sepdek
jaro=year, jaroj歳(pl)
englutas pli ol 2100 kaloriojn tage 
 engluti飲みこむ(不定形)
 2100=dumil cent
 kalorioカロリー、kalorioj複数, kloriojnカロリー(pl)を
tago日、tage: 1日に
▲2100 kaloriojnはkilokaloriojnの間違いです。
tam そのときには
ili havas duoblan riskon彼らは2倍のリスクを持っている
 du: 2, duobla 2倍の、-obl: x倍の
riskoリスク、riski危険を冒す、
de la tiel nomata いわゆる~の
 deの
 tielそのように
nomo名前、nomi命名する、-atされている・されつつある, 
t. n.= tiel nomataいわゆる
kogna forperdo認知喪失
 kogni認識する、for遠い・消失, perdi失う, perdo喪失
彼の結論は、もし70歳以上の人々が1日に2100キロカロリー以上を摂取すれば、いわゆる「認知喪失」をおこすリスクが2倍に増える、ということでした。

5 食事と記憶(4)

5  食事と記憶(4)
5 食事と記憶(4)(2)
La artikolo raportas pri serioza scienca esploro farita ĉe ‘Mayo Clinic’, en Arizono, Usono.
La artikolo raportas その記事は報告している
pri serioza scienca esploro真面目な科学的探究について
 pri~に関して
 serioza真面目な・重大な・真剣な
 scii-知っている、 scio知識・学識, scienco学術・科学、scienca科学の
 esplori調査する、esploro探究・リサーチ、esplora調査の
farita ĉe ~で行われた
 fariする、-itされた・されてしまった、faritaされた
 cxe~で・~に・~において
‘Mayo Clinic’, en Arizono, Usono.米国アリゾナ州のメイヨー・クリニック
 Usomo=U.S.A.
その記事は、米国アリゾナ州のメイヨー・クリニックで行われた研究について報告しています。

La aŭtoro, Yonas E. Geda, estas membro de la Usona Akademio de Neŭrologio.
La aŭtoro, Yonas E. Geda: その著者、Yonas E. Gedaは
estas membro de la Usona Akademio de Neŭrologio米国神経学アカデミーの会員である
 membroメンバー・会員
 Usonoアメリカ合衆国, usonaアメリカ合衆国の、
書いた人Yonas E. Gedaは、米国神経学アカデミーの会員です。

Li statistike studis la rilaton inter manĝokvanto kaj memorperdo, ĉe maljunaj homoj.
Li statistike studis彼は統計学的にしらべた
statistiko統計、 studi調べる・研究する、
la rilaton inter manĝokvanto kaj memorperdo食べる量と記憶消失との間の関係
 rilato関係、rilata関係の, 
inter ~の間の
kvanto量, mangxi食べる、mangxokvanto食事量 
kaj=and。 ギリシア語由来です。
perdo喪失、perdi失う
ĉe maljunaj homoj高齢者たちにおける
 cxe~において、juna若い、mal反対、maljuna年寄りの、-j複数
彼は高齢者で、食べる量と記憶喪失との関係を、統計学的にしらべました。

4 食事と記憶(3)

4  食事と記憶(3)
4 食事と記憶(3)
Tamen, de nun mi prenos la demandon pli serioze, konsiderante ĉi tiun informon, kiun mi legis en prestiĝa brazila ĵurnalo “La Ŝtato San-Paŭlo”, antaŭ kelkaj tagoj:
tamenしかしながら
de nun今から
mi prenos la demandon私は質問をするであろう
 preni行使する、~する
pli seriozeヨリ真剣に
konsiderante ĉi tiun informonこの情報を考慮して
konsideri熟慮する、 -antしつつある・している
kiunそれを(関係代名詞)
mi legis私は読んだ
en prestiĝa brazila ĵurnalo 名声のあるブラジルの日刊新聞のなかで
 en=in
 prestigxo威信・声望・名声
 Braziloブラジル、brazilaブラジルの
La Ŝtato San-Paŭloサンパウロ州
sxtato州
antaŭ kelkaj tagoj数日前に
しかしこれからは、もっと真剣に質問するでしょう。数日前に、有名なブラジルの日刊新聞「サンパウロ州」で、こういう記事を読んだからです。

Maljunuloj forperdas memorkapablon pli ofte, se ili tro multe manĝas”.
maljunulo高齢者、-ul人、juna若い、junulo若者, maljuna高齢の
forperdas失う, perdi失う、-for遠く・消失、
memorkapablon: memorkapablo(記憶力)の対格(~を)
 memoro記憶、kapabla能力がある、kapablo能力
pli ofteもっと頻繁に
se ili もし彼らが
tro multe manĝasあまりにも・度を越して多く食べる.
もし高齢者がたくさん食べすぎると、記憶力の喪失がもっと頻繁におこる、というのです。

3 食事と記憶(2)

3  食事と記憶(2)
3 食事と記憶(2)(1)
Dum manĝopaŭzoj en esperantistaj renkontiĝoj, mi ĉiam ŝercas kun miaj gesamideanoj, en restoracioj:
dum = while, ~のあいだに
manĝopaŭzoj 食事のとぎれたとき
mangxi食べる、pauxzo小休止  
食事の中休みの間に
en = in
esperantistajエスペランチストたちの
renkontiĝoj集い・出会い・会談
renkonto出会い、renkontigxi出会う、 
エスペランティストたちの集いのなかで
mi 私は
ĉiam いつも
ŝercas冗談を言う
私はいつも冗談を言う
kun = with
miaj私の(pl)
 mi私、mia私の、miaj(複数)
gesamideanoj同志たち
 -ge男女、sama同じ、ideano思想
私の男女の仲間たちと一緒に
en = in
restoraciojレストラン(pl)
レストランの中で
エスペランティストの仲間たちとレストランで食事しているときに、私はいつも冗談を言います:

“Ĉu vi manĝas por vivi, aŭ vi vivas por manĝi?...”
Ĉu ~ですか?
vi あなた・きみ(たち)
manĝas たべる
por ~のために
vivi:vivo(生きる)の不定形。
あなた(たち)は生きるために食べるのですか、
aŭ あるいは
vi = you
vivas生きる
por ~のために
manĝi: mangxas(食べる)の不定形
あるいは、貴方は食べるために生きているのですか
「貴方は生きるために食べてるの? それとも食べるために生きてるの?」

respondoj varias
respondi答える、respondo答え、respondoj複数
variiさまざまに変わる、
答えはさまざまです。

sed ni ĉiam gaje ridas
sedしかし
niわれわれ
cxiamいつも・常に
gajeにぎやかに・ほがらかに, gaja快活な
ridas笑う、 rido笑い
でも、私たちはいつも朗らかに笑います。

2 食事と記憶(1)・テキスト

2  食事と記憶(1)・テキスト
2 食事と記憶(1)・テキスト 
Manĝo kaj memoro 食事と記憶 
Tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis Paŭlo Sergio Viana el Brazilo
ブラジルのパウロ・セルギオ・ヴィアナが制作し、2012年2月25日のEsperanta Retradioで放送したものです。(1)
Dum manĝopaŭzoj en esperantistaj renkontiĝoj, mi ĉiam ŝercas kun miaj gesamideanoj, en restoracioj: “Ĉu vi manĝas por vivi, aŭ vi vivas por manĝi?...” La respondoj varias, sed ni ĉiam gaje ridas. Tamen, de nun mi prenos la demandon pli serioze, konsiderante ĉi tiun informon, kiun mi legis en prestiĝa brazila ĵurnalo “La Ŝtato San-Paŭlo”, antaŭ kelkaj tagoj: “Maljunuloj forperdas memorkapablon pli ofte, se ili tro multe manĝas”.

(2)
La artikolo raportas pri serioza scienca esploro farita ĉe ‘Mayo Clinic’, en Arizono, Usono. La aŭtoro, Yonas E. Geda, estas membro de la Usona Akademio de Neŭrologio. Li statistike studis la rilaton inter manĝokvanto kaj memorperdo, ĉe maljunaj homoj. Kaj li venis al la rezulto, ke se homoj pli ol 70-jaraj englutas pli ol 2100 kaloriojn tage, tiam ili havas duoblan riskon de la tiel nomata ‘kogna forperdo’. Temas pri perdo de menskapablo precipe rilate la memoron, kio normale okazas dum maljuniĝo. Ekstrema grado de kogna perdo nomiĝas senildemenco. “Ni observis tendencon, kiu montras, ke ju pli granda kvanto da potage englutitaj kalorioj, des pli granda la risko de kogna perdo” – asertis S-ro Geda.

(3)
La eksperimento inkluzivis 1233 usonanojn 70- ĝis 89-jaraĝajn, mense sanajn. Dum la observado, tiuj partoprenantoj devis raporti la kvanton da kalorioj, kiujn ili manĝis aŭ trinkis, laŭ demandaro. Oni dividis ilin en tri egalajn grupojn: homoj el la unua triono manĝis potage 600 ĝis 1526 kaloriojn; homoj el alia triono manĝis po 1526 ĝis 2143 kalorioj; kaj homoj el tria grupo manĝis po 2143 ĝis 6000 kalorioj. La kalkuloj montris, ke la probableco de kogna forperdo estis pli ol duobla en la tria grupo, kompare kun la unua. La rezultoj estis la samaj, eĉ se oni konsideris la ekziston de diabeto, cerba iskemio, eduknivelo kaj aliaj faktoroj.

(4)
“Malpliigi la kvanton da kalorioj kaj engluti sanigajn nutraĵojn eble estas simpla maniero eviti memorperdon dum maljuniĝo” – fine diris la sciencisto. Lian studon oni prezentos okaze de la 64-a Jara Kunsido de Usona Akademio de Neŭrologio, en New Orleans, en aprilo 2012.

(5)
Nu, karaj geaŭskultantoj de la Esperanta Retradio, mi ripetas al vi la ŝercan demandon: “Ĉu vi manĝas por vivi, aŭ vi vivas por manĝi?...

ご挨拶

Saluton!
5万とある類似のBlogに、また1つ、つけ加えさせていただきます。
世界の各地で、ほとんど毎日配信されている記事の中から、面白そうなのを選んで、入門者にも理解できるように「全単語について」説明する、というのがいわば新機軸のネライです。
ラテン語のメルマガとBlogを数年間続けたことが、1つのソフトとして頭にあります。
基本的には、皆さんに参加していただいて、自分の勉強をすることが目的です。
プロフィール

shige1930

Author:shige1930
FC2ブログへようこそ!

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR