fc2ブログ

46 抗癌ワクチン(11)

46 抗癌ワクチン(11)
46 抗癌ワクチン(11)
5
Ĝis nun oni testis la vakcinon nur ĉe musoj kiuj tamen estis modifitaj tiel ke ili produktas kiel la homoj ankaŭ tre grandajn kvantojn de la proteino MUC1. Post la injekto draste reduktiĝis la ofteco de brustokancero kaj pankreasokancero. La injekto efikis kontraŭ 90 procentoj de kazoj de tiuj du kanceroj - ankaŭ en kazoj kie kutimaj kuracoj ne efikas. Ĉar la evidentiga proteino troviĝas pruveble en 70 procentoj de diversaj kanceroj kiuj povas konduki al morto, estas penseble uzi ĝin por kontraŭbatali kanceron de ovarioj, de intesto aŭ de multoblaj mielomoj. "Tiu vakcinaĵo provokas tre fortan imunrespondon", diras Geert-Jan Boons, kunaŭtoro de la studaĵo. "Ĝi aktivigas ĉiujn tri konsisterojn de la imunsistemo kaj reduktas la grandecon de tumoroj je ĉirkaŭ 80 procentoj.


Ĝis nun oni testis la vakcinon nur ĉe musoj kiuj tamen estis modifitaj tiel ke ili produktas kiel la homoj ankaŭ tre grandajn kvantojn de la proteino MUC1.
Ĝis nun今まで
oni testis la vakcinon人々はワクチンをテストしてきた
nur ĉe musoj マウスでのみ
kiuj =which
tamen しかし
estis modifitaj tiel ke ~のように変えられた
ili produktas kiel la homoj 彼らが人間と同じよう生産する
ankaŭ ~もまた
tre grandajn kvantojn非常に大きい量を
de la proteino MUC1 タンパクMUC1の
今までのワクチンはマウスだけでテストされてきました。しかし、それらのマウスは人間と同じように大量のMUC1タンパクを生産するように変えられていました。
4月30日
スポンサーサイト45 抗癌ワクチン(10)

45 抗癌ワクチン(10)
45 抗癌ワクチン(10)
Tial la imunsistemo devas lerni ekkoni la proteinon MUC1 - kaj tion atingu la nova vakcinaĵo.

Tial それ故に、したがって
la imunsistemo 免疫系は
devas lerni 学習せねばならない
ekkoni la proteinon MUC1: MUC1タンパクを知る
kaj=and
tionそれを
atingu la nova vakcinaĵo 新しいワクチンは届ける
 atingi達する・実現する
したがって免疫系はMUC1タンパクを認識することを学習せねばなりません、そして新しいワクチンはそれを実現するのです。
4/29


44 抗癌ワクチン(9)

44 抗癌ワクチン(9)
44 抗癌ワクチン(9)
La problemo estas ke la kanceraj ĉeloj estas propraj produktoj de la korpo kaj tial la imunsistemo kutime ignoras ilin ĉar ja temas pri propraj korpoĉeloj kontraŭ kiuj ne necesas batali.

La problemo estas ke~ 問題は~である
la kanceraj ĉeloj estas それらの癌細胞群が~である
propraj produktoj 自身の生産
de la korpo 体の
kaj=and
tial したがって・それ故に
la imunsistemo kutime ignoras ilin免疫系は、いつものように、それらを無視する
ĉarなぜなれば
jaまったく・まさに
temas ~のことが主題である・~を主題としている
pri propraj korpoĉeloj自分自身の体の細胞群に関しての
kontraŭ kiuj=against which, それらに対して
ne necesas batali戦う必要がない
問題は、それらの細胞群が自分自身の体の産物であることです。したがって免疫系は、いつものようにそれらを無視します。なぜかと言えば、それらに対して戦う必要がない自分自身の体の細胞群だからです。
4月28日

43 抗癌ワクチン(8)

43 抗癌ワクチン(8)
43 抗癌ワクチン(8)
4
La malkovro de tiu proteino estis la unua trarompo. Ĉar MUC1 estas per pruvoj trovebla en multaj diversaj kanceroj. Kiam ĉeloj ŝanĝiĝas kancerdirekte, la sukeroj sur la surfacaj proteinoj forte modifiĝas - kaj tiel ili teorie estas klare distingeblaj de sanaj ĉeloj. La problemo estas ke la kanceraj ĉeloj estas propraj produktoj de la korpo kaj tial la imunsistemo kutime ignoras ilin ĉar ja temas pri propraj korpoĉeloj kontraŭ kiuj ne necesas batali. Tial la imunsistemo devas lerni ekkoni la proteinon MUC1 - kaj tion atingu la nova vakcinaĵo.


La malkovro de tiu proteino estis la unua trarompo.
La malkovro de tiu proteino このタンパクの発見は
 mal反対、kovri覆う、malkovri発見する
estis la unua trarompo最初の打破だった
 unua第1の・最初の、 tra~を通り抜けて、rompi破る・壊す、
このタンパクの発見が、最初の突破口でした。

Ĉar MUC1 estas per pruvoj trovebla en multaj diversaj kanceroj.
Ĉar というのは
MUC1 estas: MUC1は~である
per pruvoj trovebla証明によって発見できる
 per~によって・~を使って、pruvo証明、trovi見つける、-eblできる
en multaj diversaj kanceroj多くのさまざまな癌の中で.
というのは、MUC1は多様な癌のなかにあることが、多くの証拠から分かっているからです。

Kiam ĉeloj ŝanĝiĝas kancerdirekte, la sukeroj sur la surfacaj proteinoj forte modifiĝas - kaj tiel ili teorie estas klare distingeblaj de sanaj ĉeloj.
Kiam = When
ĉeloj ŝanĝiĝas kancerdirekte細胞が癌に向かって変化する
 sxangxigxi変わる、sxangxigxo変化、direkti向ける、direkto 方向
la sukeroj sur la surfacaj proteinoj(細胞膜)表面のタンパクの上の糖が
 sukero砂糖、surfaco表面
forte modifiĝas強く変わる
 modifio変態・転移、modifi修正する・変更する
kaj =and
tiel そのようにして・こうして
ili 彼らは
teorie 理論的には
 teorio理論・学説、 teoria理論の、 teorie理論的に
estas klare distingeblajハッキリと区別できる
distingi弁別する、-eblできる、
de sanaj ĉeloj健康な細胞群ら.
 deから、sano健康、sana健康な、cxelo細胞、-j複数
細胞が癌化し始めると、膜表面のタンパク上の糖が強く変化して、理論的には正常細胞から
ハッキリと識別できるようになります。
4月27日

42 抗癌ワクチン(7)

42 抗 癌ワクチン(7)
42 抗癌ワクチン(7)
La vakcinaĵo konsistas el tri elementoj: unue el imun-amplifilo kiel aldona substanco kiu aktivigas la imunsistemon, due el elemento kiu funkciigas la produktadon de T-helpoĉeloj de la imunsistemo kaj trie el peptido kiu direktas la imunrespondon al tiuj ĉeloj kiuj plenumas difinitan kanceran kriterion, nome kiuj portas la proteinon MUC1.


La vakcinaĵo konsistas el tri elementoj:
La vakcinaĵoそのワクチンは
konsistas el tri elementoj 3つの要素から成り立っている
そのワクチンンには3つの要素があります。

unue el imun-amplifilo kiel aldona substanco kiu aktivigas la imunsistemon, due el elemento kiu funkciigas la produktadon de T-helpoĉeloj de la imunsistemo kaj trie el peptido kiu direktas la imunrespondon al tiuj ĉeloj kiuj plenumas difinitan kanceran kriterion, nome kiuj portas la proteinon MUC1.
unue 第1に
el imun-amplifilo 免疫増幅器から
kiel aldona substanco 追加的な物質として
kiu aktivigas la imunsistemon免疫系を賦活するところの
due 第2に
el elemento 要素から
kiu funkciigas la produktadon生産を機能させるところの
de T-helpoĉeloj de la imunsistemo免疫系のTヘルパー細胞の
kaj=and
trie 第3に
el peptidoペプティドから
kiu direktas la imunrespondon免疫応答へ向けるところの
al tiuj ĉelojそれらの細胞群に
kiuj plenumas difinitan kanceran kriterion定義された癌の判定基準を実現させるところの
nomeすなわち・つまり
kiuj portas la proteinon MUC1: MUC1タンパクを保持しているところの
第1は、免疫系を賦活する追加的な物質としての免疫増幅器から、第2は、免疫系のTヘルパー細胞の生産を機能させる要素から、そして第3は、定義された癌の判定基準を実現させる細胞群、すなわち、MUC1タンパクを保持してる細胞群を免疫応答へ向けさせるペプティドからです。
4月26日

41 抗癌ワクチン(6)

41 抗癌ワクチン(6)
41 抗癌ワクチン(6)
3
Esploristoj de la universitato de Georgio en Usono kaj de la Mayo-kliniko en Arizono nun eltrovis pli simplan vojon al la kontraŭbatalo de kancero. Ilia vakcinaĵo estas pure sintetika, tio signifas ke la vakcineroj povas esti produktataj en la laboratorio. La vakcinaĵo konsistas el tri elementoj: unue el imun-amplifilo kiel aldona substanco kiu aktivigas la imunsistemon, due el elemento kiu funkciigas la produktadon de T-helpoĉeloj de la imunsistemo kaj trie el peptido kiu direktas la imunrespondon al tiuj ĉeloj kiuj plenumas difinitan kanceran kriterion, nome kiuj portas la proteinon MUC1.


Esploristoj de la universitato de Georgio en Usono kaj de la Mayo-kliniko en Arizono nun eltrovis pli simplan vojon al la kontraŭbatalo de kancero.
Esploristoj de la universitato de Georgio en Usono 米国のジョージア大学の研究者たち
kaj=and
de la Mayo-kliniko en Arizono アリゾナ州のメーヨー・クリニックの
nunいまや
eltrovis pli simplan vojonもっと簡単な道を見つけた
 trovi見つける、eltrovi発見する、eltrovinto発見者、vojo道・手段・方法
al la kontraŭbatalo de kancero癌の反対闘争に
 kontraux=against、 batalo戦闘、
米国のジョージア大学とアリゾナ州のメーヨー・クリニックの研究者たちは、癌対策のもっと簡単な方法を見つけました。

Ilia vakcinaĵo estas pure sintetika, tio signifas ke la vakcineroj povas esti
produktataj en la laboratorio.
ilia vakcinaĵo estas pure sintetika彼らのワクチンは純粋に合成されたものである
 -ajx事物、sintezo合成、sintezi合成する、-ik技能・技術、
tio signifas ke それは~という意味だ
la vakcineroj povas esti produktatajそのワクチンは生産され得る
 -er構成要素・微細な一片、-at~されている
en la laboratorio研究室の中で
彼らのワクチンは純粋に合成されたものです。つまり、このワクチンは研究室で生産できるということです。
4月24日

40 抗癌ワクチン(5)

40 抗癌ワクチン(5)
40 Vakcino kontraŭ kancero 抗癌ワクチン(5)
La manipulitaj ĉeloj reiras al la paciento per trifoja infuzo, plej ofte en intervalo de 2 semajnoj.

La manipulitaj ĉeloj処理された細胞群は
 manipuli操作する、genetika manipulado遺伝子操作=genmanipulado
-it~された、cxelo細胞、-j複数
reiras al la paciento患者に戻って行く
 iri行く、re元の場所への移動、reiri戻って行く
per trifoja infuzo 3回の注入・点滴を経て
 per~によって・~を使って、tri: 3、fojo回・度、 trifoja3回の
 infuzi(成分を)煎じ出す、infuzajxo煎じ液・浸出液・注入・点滴
plej ofte 最もしばしば
en intervalo de 2 semajnoj 2週間の間隔で.
処理された細胞は、たいていは2週間おきに3回の点滴で、患者に戻されます。39 抗癌ワクチン(4)

39 抗癌ワクチン(4)
39 Vakcino kontraŭ kancero 抗癌ワクチン(4)Tio ja estas granda teoria trarompo sed aliflanke la vakcino kontraŭ la kancero de prostato estas tiel komplika ke ĝi ne jam taŭgas por amasa aplikado.
Tio ja estas granda teoria trarompoそれはまことに大きい理論的な突破口である
 jaまったく・まさに、tra=through、 rompi破壊する、trarompi壊して貫く、-o名詞
sed aliflankeしかし他面では
 alia他の・別の、flanko側面・側、 flankeわきに・そばに、aliflanke他方では
la vakcino kontraŭ la kancero de prostato 抗前立腺癌ワクチン
 kontraux=against
estas tiel komplika ke とても複雑なので
 komplikajxo合併症、
ĝi ne jam taŭgas それはまだ適当でない
 ne jam → ankoraux、 tauxgiふさわしい・適している
por amasa aplikado広く適用するために
それはまことに大きな理論的突破口ですが、他面では、抗前立腺癌ワクチンは非常に複雑なので、広く適用するにはまだ不適当です。

Necesas unue izoli la imunĉelojn de la paciento.
necesas必要である
unue 先ず・最初に
izoli la imunĉelojn免疫細胞を分離すること
izolado隔離、imuna免疫の、imuneco免疫、imunologio免疫学、
cxelo細胞、-j複数、-n対格(~を)、
de la pacientoその患者から
まず患者から免疫細胞を単離する必要があります。

Al tiuj imunĉeloj en la laboratorio algluiĝas proteino kiu mobilizas la imundefendon.
al tiuj imunĉeloj それらの免疫細胞群に
en la laboratorio 研究室の中で
algluiĝas proteinoタンパクが付着する
kiu = which
mobilizas la imundefendonその免疫防衛を動員する.
 mobilizi動員する、mobilizo=mobilizado動員、
defendi防衛する、defendo防衛、-n対格(~を)
それらの免疫細胞に、研究室で、免疫防衛を動員するタンパクを付着させます。
4月22日

38 抗癌ワクチン(3)

37  抗癌ワクチン(3)
38 Vakcino kontraŭ kancero 抗癌ワクチン(3)
2
Pasintjare finrealiĝis projekto pri kiu esploristoj laboris dum jardekoj: En 2010 la usona aŭtoritato pri permeso de medikamentoj FDA liberigis la vojon por la aplikado ĉe pacientoj de vakcinaĵo kontraŭ kancero de la prostato en progresinta stadio. Tio ja estas granda teoria trarompo sed aliflanke la vakcino kontraŭ la kancero de prostato estas tiel komplika ke ĝi ne jam taŭgas por amasa aplikado. Necesas unue izoli la imunĉelojn de la paciento. Al tiuj imunĉeloj en la laboratorio algluiĝas proteino kiu mobilizas la imundefendon. La manipulitaj ĉeloj reiras al la paciento per trifoja infuzo, plej ofte en intervalo de 2 semajnoj.


Pasintjare finrealiĝis projekto pri kiu esploristoj laboris dum jardekoj:
pasintjare昨年、pasi時が過ぎ行く、-int~した、jaro年、
finrealiĝis実現した、-fin完成、realigxi実現する、-is過去
projekto プロジェクト・企画
pri kiu ソレに関する
esploristoj laboris研究者たちは働いた
 esplori調査・探究する、esploristo研究者、-ist職業人・専門家、
 laboro仕事、labori働く、laboris過去
dum jardekoj数十年間
dum~のあいだ、jaro年、dek=10、jardeko=10年、jardekoj数十年、-j複数
昨年、研究者たちが数十年来従事してきたプロジェクトが実現しました。

En 2010 la usona aŭtoritato pri permeso de medikamentoj FDA liberigis la vojon por la aplikado ĉe pacientoj de vakcinaĵo kontraŭ kancero de la prostato en progresinta stadio.
En 2010: 2010年に
 2010=du mil dek
la usona aŭtoritato 米国の権威
 Usono米国、usona米国の、auxtoritato権威・当局
pri permeso de medikamentoj FDA
 pri~について、permesi許す、permeso許可、deの、medikamento薬、-j複数
FDA食品医薬品局(Food and Drug Administration)の認可に関して
liberigis la vojonその道を解放した
 libero自由、liberi自由にする、-igx自動詞、-is過去, la定冠詞、vojo道、-n対格(~を)
por la aplikado 適用のための
por~のための、apliki応用・適用する、apliko=aplikado適用・応用
ĉe pacientoj患者で
 cxe~において、pciento患者、-j複数
de vakcinaĵo kontraŭ kancero抗癌ワクチンの
de la prostato前立腺の
en progresinta stadio進んだ段階に
 progresi前進する、-int~した・してしまった、 -a形容詞、stadio段階
2010年に米国当局は、FDAの認可を得て、進んだ段階にある前立腺癌の患者たちに抗癌ワクチンを適用することを認めました。
4月21日

37 抗癌ワクチン(2)

37 抗癌ワクチン(2)
37 Vakcino kontraŭ kancero 抗癌ワクチン(1)
2012年1月5日にEsperanta Retradioで放送されたAnton Oberndorferのテキストです。
1
Esploristoj elkonstruis novan vakcinaĵon kiu kapablas signife redukti la riskon pri tumoroj de kanceroj de la brusto, de la intesto kaj de la pankreaso. La vakcinaĵo instruas la imunsistemon malkovri elordiĝintajn ĉelojn kaj mortigi ilin.

Esploristoj elkonstruis novan vakcinaĵon kiu kapablas signife redukti la riskon pri tumoroj de kanceroj de la brusto, de la intesto kaj de la pankreaso.
esploristoj : esploristo研究者、esploristoj研究者たち
elkonstruis: konstrui(構築する)の過去、 el行為の完了、
novan vakcinaĵon新しいワクチンを
 novan: nova(新しい)の対格、新しい~を
 vakcinajxon: vakcinajxoの対格、ワクチンを
vakcinoワクチン、-ajx事物、
kiu = which
kapablasできる
signife 著しく
redukti減らす、不定法
la riskon そのリスクを
 la定冠詞、 riskon: risko(リスク・危険)の対格、~を
pri tumoroj de kanceroj de la brusto胸部の癌の腫瘍に関する
 pri~に関する、 tumoroj: tumor(腫瘍)の複数、 deの、 brusto胸
de la intesto 腸の
kaj de la pankreasoそして膵臓の
研究者たちは胸部、腸、膵臓の癌発生リスクを著しく減少させる、新しいワクチンを開発しました。

La vakcinaĵo instruas la imunsistemon malkovri elordiĝintajn ĉelojn kaj mortigi ilin.
La vakcinaĵoそのワクチンは
instruas教える
la imunsistemon免疫系に
 immuno免疫、sistemo系・システム、 
imunosistemon: imunosistemo(免疫系)の対格
malkovri 暴露する・明らかにする、 mal反対、 kovri覆いをする、
elordiĝintajn ĉelojn まとめられた細胞群を
 el行為の完了、ordigi整理する、-igx他動詞を自動詞にする、-int~した・してしまった
 -a形容詞語尾、 -j複数、-n対格(~を)、 cxelo細胞
kaj = and
mortigi ilin彼らを殺す
 morto死、morti死ぬ、mortigi殺す(不定法)、 ili彼ら、ilin対格(彼らを)、
このワクチンは免疫系に癌化細胞群の見つけ方と、それらの殺し方を教えます。
4月20日

36 抗癌ワクチン(1)

36 抗癌ワクチン(1)
36 Vakcino kontraŭ kancero 抗癌ワクチン(1)

2012年1月5日にEsperanta Retradioで放送されたAnton Oberndorferのテキストです。
1
Esploristoj elkonstruis novan vakcinaĵon kiu kapablas signife redukti la riskon pri tumoroj de kanceroj de la brusto, de la intesto kaj de la pankreaso. La vakcinaĵo instruas la imunsistemon malkovri elordiĝintajn ĉelojn kaj mortigi ilin.

2
Pasintjare finrealiĝis projekto pri kiu esploristoj laboris dum jardekoj: En 2010 la usona aŭtoritato pri permeso de medikamentoj FDA liberigis la vojon por la aplikado ĉe pacientoj de vakcinaĵo kontraŭ kancero de la prostato en progresinta stadio. Tio ja estas granda teoria trarompo sed aliflanke la vakcino kontraŭ la kancero de prostato estas tiel komplika ke ĝi ne jam taŭgas por amasa aplikado. Necesas unue izoli la imunĉelojn de la paciento. Al tiuj imunĉeloj en la laboratorio algluiĝas proteino kiu mobilizas la imundefendon. La manipulitaj ĉeloj reiras al la paciento per trifoja infuzo, plej ofte en intervalo de 2 semajnoj.

3
Esploristoj de la universitato de Georgio en Usono kaj de la Mayo-kliniko en Arizono nun eltrovis pli simplan vojon al la kontraŭbatalo de kancero. Ilia vakcinaĵo estas pure sintetika, tio signifas ke la vakcineroj povas esti produktataj en la laboratorio. La vakcinaĵo konsistas el tri elementoj: unue el imun-amplifilo kiel aldona substanco kiu aktivigas la imunsistemon, due el elemento kiu funkciigas la produktadon de T-helpoĉeloj de la imunsistemo kaj trie el peptido kiu direktas la imunrespondon al tiuj ĉeloj kiuj plenumas difinitan kanceran kriterion, nome kiuj portas la proteinon MUC1.

4
La malkovro de tiu proteino estis la unua trarompo. Ĉar MUC1 estas per pruvoj trovebla en multaj diversaj kanceroj. Kiam ĉeloj ŝanĝiĝas kancerdirekte, la sukeroj sur la surfacaj proteinoj forte modifiĝas - kaj tiel ili teorie estas klare distingeblaj de sanaj ĉeloj. La problemo estas ke la kanceraj ĉeloj estas propraj produktoj de la korpo kaj tial la imunsistemo kutime ignoras ilin ĉar ja temas pri propraj korpoĉeloj kontraŭ kiuj ne necesas batali. Tial la imunsistemo devas lerni ekkoni la proteinon MUC1 - kaj tion atingu la nova vakcinaĵo.

5
Ĝis nun oni testis la vakcinon nur ĉe musoj kiuj tamen estis modifitaj tiel ke ili produktas kiel la homoj ankaŭ tre grandajn kvantojn de la proteino MUC1. Post la injekto draste reduktiĝis la ofteco de brustokancero kaj pankreasokancero. La injekto efikis kontraŭ 90 procentoj de kazoj de tiuj du kanceroj - ankaŭ en kazoj kie kutimaj kuracoj ne efikas. Ĉar la evidentiga proteino troviĝas pruveble en 70 procentoj de diversaj kanceroj kiuj povas konduki al morto, estas penseble uzi ĝin por kontraŭbatali kanceron de ovarioj, de intesto aŭ de multoblaj mielomoj. "Tiu vakcinaĵo provokas tre fortan imunrespondon", diras Geert-Jan Boons, kunaŭtoro de la studaĵo. "Ĝi aktivigas ĉiujn tri konsisterojn de la imunsistemo kaj reduktas la grandecon de tumoroj je ĉirkaŭ 80 procentoj.

6
Se ĉio glate progresos, la unua fazo de klinikaj testoj povus jam komenciĝi en la jaro 2013. Se la vakcinaĵo pruviĝos sukcesa, ĝi povus unuflanke aplikiĝi en la prevento de remalsaniĝoj, aliflanke ĝi povus ankaŭ protekti prevente pacientojn kun altega risko de kancero.
4月18日

35 エイズ: やがて治せるようになるか?(11)

35 エイズ: やがて治せるようになるか?(11)
35 エイズ: やがて治せるようになるか?(11)
6
Jam nun la medikamentoj laŭ eldiroj de esploristoj povas almenaŭ teni la virusan ŝarĝon en la sango tiel malalta ke ne plu ekzistas danĝero pri infekto. Tio gravas precipe ĉe paroj kie unu partnero estas infektita. Ne nur la trafitaj homoj povas konduki sufiĉe normalan vivon, ankaŭ la risko pri infekto tendencas al nulo. La koncepto estas prevento per terapio.


Jam nun la medikamentoj laŭ eldiroj de esploristoj povas almenaŭ teni la virusan ŝarĝon en la sango tiel malalta ke ne plu ekzistas danĝero pri infekto.
Jam nun la medikamentoj もうすでに今、それらの薬は
laŭ eldiroj de esploristoj 研究者たちの表現によれば
 diriいう、eldiri口に出す・表明する、
povas almenaŭ teni la virusan ŝarĝon ウイルスの負荷を少なくとも 留めておくことができる
en la sango 血液の中で
tiel malalta ke ne plu ekzistas danĝero 危険がもはや存在しないように低い
pri infekto感染に関しての
研究者たちの表現によれば、現在もうすでにそれらの薬は、血液中で感染の危険がもはやないほどの低さに、ウイルスのチャージを少なくとも 留めておくことができます。

Tio gravas precipe ĉe paroj kie unu partnero estas infektita.
Tio gravas precipeそれはとりわけ重要だ
ĉe paroj カップルにとって
kie=where
unu partnero estas infektitaパートナーの片方が感染している.
それは特に、パートナーの片方が感染しているカップルにとって重要です。

Ne nur la trafitaj homoj povas konduki sufiĉe normalan vivon, ankaŭ la risko pri infekto tendencas al nulo.
Ne nur…, ankaux=not only…but also…
la trafitaj homoj襲われた人たちは
 trafi命中させる・当てる、 -it~された、
povas konduki sufiĉe normalan vivon十分に正常な生活をすごせる,
la risko pri infekto 感染リスクは
tendencas al nuloゼロに近づく
tendenco傾向、tendenci傾向がある
狙われた人々は十分にまともな生活を過ごせるだけでなく、その感染リスクもゼロに近づきます。

La koncepto estas prevento per terapio.
La koncepto estasそのコンセプトは~です
 koncepto概念
prevento per terapio治療による予防
 preventi予防する、terapio治療・セラピー
そのコンセプトは治療による予防です。
4月19日

34 エイズ: やがて治せるようになるか?(10)

34  エイズ (10)
34 エイズ: やがて治せるようになるか?(10)
La ĝisnunaj medikamentoj kontraŭ Aidoso bone efikis por mortigi la viruson
en aliaj ĉeloj, sed la viruso transvivis en tiuj ĉeloj kie ĝi dormetis.
La ĝisnunaj medikamentoj 今までの薬は
kontraŭ Aidoso エイズに対する
bone efikis 良く効いた
por mortigi la viruson en aliaj ĉeloj他の細胞内のウイルスを殺すために
sedしかし
la viruso transvivis そのウイルスは生きながらえた
en tiuj ĉeloj kie ĝi dormetisそれが眠っていた細胞の中では
これまでの薬は他の細胞内のウイルスを殺す点では有効でしたが、ウイルスが
眠っていた細胞内ではウイルスが生き残りました。

La nova medikamento sukcesas liberigi la viruson el ĉeloj kun dormetanta infekto
kaj nun la viruso estas atingebla de aliaj konataj medikamentoj kiuj kapablas
tiam neniigi ĝin.
La nova medikamento 新しい薬は
sukcesas liberigi la viruson ウイルスを解放することに成功する
el ĉeloj kun dormetanta infekto眠っている感染を伴っている細胞から
kaj nun la viruso estas atingebla de aliaj konataj medikamentoj
 そして今や、ウイルスは他の知られている薬によって到達される
kiuj kapablas tiam neniigi ĝinそれらの薬は、その際に、それを無くすことができる.
その新薬は、居眠り感染細胞からウイルスを追い出すことに成功し、いまや、それを
絶滅できる他の既知の薬がウイルスに到達できるようになりました。
4月18日

33 エイズ: やがて治せるようになるか?(9)

33 エイズ: やがて治せるようになるか?(9)
33 エイズ: やがて治せるようになるか?(9)
5
Anstataŭe, la sciencistoj esperas pri metodo prezentita en konferenco en Seattle. Per la kontraŭkancera efiksubstanco Vorinostat eblis atingi la kaŝitajn infektitajn ĉelojn en kiuj la viruso dormetas malgraŭ la terapio. La ĝisnunaj medikamentoj kontraŭ Aidoso bone efikis por mortigi la viruson en aliaj ĉeloj, sed la viruso transvivis en tiuj ĉeloj kie ĝi dormetis. La nova medikamento sukcesas liberigi la viruson el ĉeloj kun dormetanta infekto kaj nun la viruso estas atingebla de aliaj konataj medikamentoj kiuj kapablas tiam neniigi ĝin.

Anstataŭe, la sciencistoj esperas pri metodo prezentita en konferenco en Seattle.
anstataŭe代わりに
la sciencistoj esperas科学者たちは希望する
pri metodo prezentita en konferenco en Seattle
シアトルのカンファレンスで発表された方法に関して.
そのかわりに、科学者たちはシアトルのカンファレンスで発表された方法に希望を寄せています。

Per la kontraŭkancera efiksubstanco Vorinostat eblis atingi la kaŝitajn infektitajn ĉelojn en kiuj la viruso dormetas malgraŭ la terapio.
Per la kontraŭkancera efiksubstanco Vorinostat抗癌性の有効物質ヴォリノスタトによって
 efiko効果、efikeco効力、kromefiko副作用、kontrauxefiko逆効果、
eblis atingi達することができた
la kaŝitajn infektitajn ĉelojn 隠された感染細胞に
 kasxiかくす、kasxita隠された、kasxigxiかくれる、cxelo細胞
en kiuj=in which
la viruso dormetasそのウイルスが居眠りしている
 dormi眠る、dormetiうたた寝する、
malgraŭ la terapio治療にもかかわらず
抗癌性の有効物質ヴォリノスタトによって、治療しても眠っているウイルスを内包している、隠れた感染細胞に達することができたのです。
4月17日

32 エイズ: やがて治せるようになるか?(8)

32  エイズ(8)
32 エイズ: やがて治せるようになるか?(8)
"Por protekti homojn kontraŭ la infekto kun la aidosa viruso ni nek jam havas vakcinon kaj nek ricevos ĝin dum la venontaj kelkaj jaroj", li aldonas.
por protekti homojn 人々を守るために
kontraŭ la infekto kun la aidosa viruso エイズ・ウイルスによる感染に対して
ni nek jam havas vakcinon 我々はワクチンを持っていない
kaj nek ricevos ĝin それを入手もしないだろう
dum la venontaj kelkaj jaroj これからの数年間に
li aldonas 彼はつけ加える
「エイズ・ウイルスによる感染に対して人々を守るために、私たちはまだワクチンを持っていませんし、ここ数年間に持つこともないでしょう」と、彼はつけ加えます。

Transplanto de medolo antaŭ 3 jaroj ja estis sukcesa por kuraci la malsanon ĉe paciento en granda hospitalo de Berlino, sed tiu metodo estas laŭ li tro kompleksa por apliki ĝin ĉe ĉiuj pacientoj.
transplanto de medolo 骨髄の移植
 ostomedolito骨髄炎、hauxtotransplanto皮膚移植、kortransplanto心臓、
hepatotransplanto肝移植、renotransplanto腎移植、 organtransplanto臓器移植
antaŭ 3 jaroj 3年前に
ja estis sukcesa 成功した
por kuraci la malsanon その病気を治すために
ĉe paciento en granda hospitalo de Berlino ベルリンの大病院の患者で
sed しかし
tiu metodo estas その方法は~である
laŭ li 彼によれば
tro kompleksa 複雑すぎる
por apliki ĝin それを適用するためには
ĉe ĉiuj pacientoj すべての患者に
3年前にベルリンの大病院で骨髄移植によるエイズ患者の治療に成功しましたが、彼の意見では、この方法は複雑すぎて、すべてのエイズ患者に適用することはできません。
4月16日

31 エイズ: やがて治せるようになるか?(7)

31  エイズ(7)
31 エイズ: やがて治せるようになるか?(7)
Mi pensas ke la periodo de 5 jaroj estas realisma por prognozi ke ni povos resanige kuraci la malsanon", diris internisto en Munkeno kiu tie gvidas konferencon pri Aidoso kaj Hepatito.
Mi pensas ke私は~と思う
la periodo de 5 jaroj estas realisma 5年の期間が現実的である
por prognozi ke ~ということを予測するための
 prognozo病気の予後
ni povos resanige kuraci la malsanon我々が患者を治療して再び健康にできるだろう
diris internisto en Munkeno ミュンヒエンのインターンが言った
kiu tie gvidas konferencon カンファレンスを案内する人
 kiu=who、 tie其処で、 gvidi案内する、 konferenco会議・学会
pri Aidoso kaj Hepatito エイズと肝炎に関する
「エイズ患者を治せるようになるかどうかを予測するのは、5年先だと思います」と,エイズと肝炎に関するカンファレンスを案内してくれたインターン氏が言いました。

"La esplorado pri kuraceblo dum la pasintaj 12 monatoj alportis pli da progresoj ol iam antaŭe", li diris.
La esplorado pri kuraceblo 治癒の可能性に関する研究
dum la pasintaj 12 monatoj 過去12か月の間に
 pasi過ぎていく、-int~した・してしまった
alportis pli da progresoj ol iam antaŭeこれまでより多くの進歩がもたらされた
 porti連れてくる、alporti持参する・もたらす
li diris 彼は言った.
「エイズ治癒の可能性に関する研究は、この12か月の間に、これまでにおけるより多くの進歩をもたらしました」と彼は言いました。

Aliflanke li ne kredas ke baldaŭ okazos trarompo rilate al la ebleco pri vakcino kontraŭ Aidoso.
aliflanke 他方では・その一方では
li ne kredas ke 彼は~と信じていない
baldaŭ okazos trarompo 間もなく解決するだろう
 okazi起こる・実現する、 trarompi壊して貫く、trarompo突破
rilate al la ebleco可能性について
pri vakcino kontraŭ Aidoso 抗エイズ・ワクチンについて
その一方で彼は、抗エイズ・ワクチンの可能性について、間もなく解決するとは信じていません。
4月15日

30 エイズ: やがて治せるようになるか?(6)

30  エイズ(6)
30 エイズ: やがて治せるようになるか?(6)
4
Ĝis nun Aidoso ne estis vere kuracebla kaj tial ĝi estas unu el la plej timataj malsanoj en la mondo. Sed nun finfine ekzistas espero pri resaniga kuraco. Ekspertoj pri Aidoso vidas novajn alirojn por kuraci la imundeficitan malsanon. "Mi pensas ke la periodo de 5 jaroj estas realisma por prognozi ke ni povos resanige kuraci la malsanon", diris internisto en Munkeno kiu tie gvidas konferencon pri Aidoso kaj Hepatito. "La esplorado pri kuraceblo dum la pasintaj 12 monatoj alportis pli da progresoj ol iam antaŭe", li diris. Aliflanke li ne kredas ke baldaŭ okazos trarompo rilate al la ebleco pri vakcino kontraŭ Aidoso. "Por protekti homojn kontraŭ la infekto kun la aidosa viruso ni nek jam havas vakcinon kaj nek ricevos ĝin dum la venontaj kelkaj jaroj", li aldonas. Transplanto de medolo antaŭ 3 jaroj ja estis sukcesa por kuraci la malsanon ĉe paciento en granda hospitalo de Berlino, sed tiu metodo estas laŭ li tro kompleksa por apliki ĝin ĉe ĉiuj pacientoj.

Ĝis nun Aidoso ne estis vere kuracebla kaj tial ĝi estas unu el la plej timataj malsanoj en la mondo.
Ĝis nun今まで
Aidoso ne estis vere kuraceblaエイズは真に治療可能ではなかった
 kuraci治療する、kuracisto医者、kuracato=paciento患者
 kuracejo診療所=hospitalo病院、-ej場所、
kaj tial そしてそれ故に
ĝi estas unu el la plej timataj malsanojそれは最も恐れられている病気の1つである
 timi怖がる、-at~されている、
en la mondo世界における.
今までエイズは本当には治せませんでした。だからそれは世界で最も怖い病気の1つです。

Sed nun finfine ekzistas espero pri resaniga kuraco.
Sed nun finfineしかし今や遂に
ekzistas espero 希望が存在する
pri resaniga kuraco健康を回復させる治療についての
 sanigi健康にする、sanigxi健康になる、resanigxi健康を回復する
しかし今や、ついに健康を取り戻す治療についての希望が実在しています。

Ekspertoj pri Aidoso vidas novajn alirojn por kuraci la imundeficitan malsanon.
Ekspertoj pri Aidoso エイズの専門家たちは
vidas novajn alirojn新しい取り組み(pl)を見ている
 iri行く、aliri接近する・とりくむ、
por kuraci la imundeficitan malsanon免疫不全疾患を治すための.
エイズの専門家たちには、免疫不全疾患を治すための新しい取り組みが見えています。
4月14日

29 エイズ: やがて治せるようになるか?(5)

29  エイズ(5)
29 エイズ: やがて治せるようになるか?(5)3
La malsanon karakterizas kompleta elĉerpiĝo de la organismo. Malsanuloj mortas post kelkaj monatoj, aŭ jaroj pro aliaj infektoj, kiuj ĉe persono kun ĝusta imuneco ne estas danĝeraj. Tial necesas kuracado de HIV-havantoj, antaŭ ol aperos simptomoj de aidoso mem.

La malsanon karakterizas kompleta elĉerpiĝo de la organismo.
La malsanonその病気を
 mal反対、sano健康、malsano病気、
karaktero特徴、karakterizai特徴づけている、karakterizajxo特徴
kompleta elĉerpiĝo完全な枯渇が
cxerpi抜き取る、elcxerpi使い果たす・空にする、elcxerpigxo枯渇
de la organismo生体の.
生体の完全な消耗がこの病気の特徴です。

Malsanuloj mortas post kelkaj monatoj, aŭ jaroj pro aliaj infektoj, kiuj ĉe persono kun ĝusta imuneco ne estas danĝeraj.
malsanuloj mortas患者たちは死ぬ
-ul人、morto死
post kelkaj monatoj, aŭ jaroj 数か月、あるいは数年後に
pro aliaj infektoj別の感染のために,
kiuj=which(pl)、それらの感染は
ĉe persono 人においては
kun ĝusta imuneco適切な免疫を伴った
ne estas danĝeraj危険でない.
患者は数か月あるいは数年後に別の感染のために死にます。免疫系が適正な人は、それらの感染で死ぬことはありません。

Tial necesas kuracado de HIV-havantoj, antaŭ ol aperos simptomoj de aidoso mem.
Tial したがって
necesas kuracado de HIV-havantoj HIV保因者の治療が必要だ
 kuraci治療する、kuracado治療、-ant~しつつある 
antaŭ ol aperos simptomoj de aidoso memエイズの症状そのものが出て来る前に.
したがって、エイズの症状そのものが出て来る前に、HIVキャリアーの治療が必要です.
4月13日

28  エイズ(4)

28  エイズ(4)

28 エイズ: やがて治せるようになるか?(4)
Oni agnoskas aidosan diagnozon, kiam certa nivelo de damaĝo al la imunsistemo efektivas.
oni agnoskas人々は認定する
 agnosko認定、
aidosan diagnozon エイズの診断を
aidoso=AIDS, diagnozo診断、diagnozi診断する、
kiam =when
certa nivelo de damaĝo或る損傷レベル
 damagxo損害・損傷、damagxi損傷を与える
al la imunsistemo免疫系に
efektivas実際に起こる
免疫系にある一定レベルの障害がおこると、エイズと診断されます。

Laŭnorme tiel estas kiam la kvanto de T-ĉeloj subiras la kvantlimon 200.
Laŭnorme規格に従えば
tielそのように
estas ~である
kiam=when
la kvanto de T-ĉeloj: T細胞の量が
 kvalito質、kvanto数量、
subiras la kvantlimon 200: 量の限界200を沈む
limo限界、limi境界になっている、subiri(太陽が)沈む・下がる、200=ducent
基準によれば、それはCD4 陽性T細胞の数が200個/ul以下になった時です。

Super tiu limo, oni rigardas la homon HIV-hava.
Super tiu limoその限界を超えると
oni rigardas la homon HIV-hava人々はその人をHIV保因者と見ます。
 oni人々は, rigardas見る・眺める、la homonその人を、HIV-hava: HIV保持の
その限度以上であれば、HIVキャリアと見なします。
(4月12日)

27 AIDS(3)

27  AIDS (3)


2
Ne ĉiu HIV-hava homo havas simptomojn de la malsano ĝis ĝia imuna sistemo produktas sufiĉe da ĉeloj CD4, kiuj detruas la virusojn. Ĉar HIV obliĝas miliarde dum tago, la imuna sistemo ne havas tiom da defendaj ĉeloj. Oni agnoskas aidosan diagnozon, kiam certa nivelo de damaĝo al la imunsistemo efektivas. Laŭnorme tiel estas kiam la kvanto de T-ĉeloj subiras la kvantlimon 200. Super tiu limo, oni rigardas la homon HIV-hava.


Ne ĉiu HIV-hava homo havas simptomojn de la malsano ĝis ĝia imuna sistemo produktas
sufiĉe da ĉeloj CD4, kiuj detruas la virusojn.
Ne ĉiu HIV-hava homo havas simptomojn: 
HIVを持っているすべての人が症状を持っているのではない
de la malsano病気の
ĝis ĝia imuna sistemo produktas sufiĉe da ĉeloj CD4 
その人の免疫系がCD4陽性細胞を十分に生産している間は
kiuj=which(pl)
detruas la virusojnウイルスを破壊する
▲正確に言えば、CD4陽性細胞は抗ウイルス抗体の生産を促したりウイルス感染細胞を攻撃させる指令は出せます が、直接HIVを破壊することはできません。
その人の免疫系が、ウイルスを破壊するCD4陽性細胞を十分に生産している間は、HIVを持っているすべての人が症状を示すわけではありません。

Cxar HIV obliĝas miliarde dum tago, la imuna sistemo ne havas tiom da defendaj ĉeloj.
Cxarなぜならば
HIV obliĝas miliarde dum tago: HIVは1日の間に10億倍に増える
la imuna sistemo ne havas 免疫系は持っていない
tiom da defendaj ĉeloj そんなに多くの防御細胞を
なぜなら、HIVは1日の間に10億倍に増えますが、免疫系はそれほど多くの防御細胞を持っていないからです。
(4月10日)

26 エイズ: やがて治せるようになるか?(2)

26  AIDS(2)
26 エイズ: やがて治せるようになるか?(2)
1
La Akirita Imuno-Deficita Simptomaro (mallongigite AIDS, kiun oni ofte vortigas kiel "aidoso") estas infekta malsano kiu kaŭzas degeneron de la imunsistemo. Ĝin kaŭzas HIV, viruso kiu disvastiĝas per likvaĵoj de homa organismo (plej facile per sango, sed ĝi estas ankaŭ en lakto, spermo kaj vagina sekrecio de HIV-havaj personoj).

La Akirita Imuno-Deficita Simptomaro 後天性免疫不全症候群
akiri獲得する、-itされた、 akirita獲得された・後天的な、imuna免疫の、deficito欠損
simptomo症状、-ar全体、simptomaro症候群
mallongigite AIDS: 短くしてエイズ
 longa長い、mallonga短い、mallongigi短くする、-itされた、mallongite短縮されて
 AIDS: アイドーソー
kiun それを
oni ofte vortigas kiel "aidoso"人々はしばしば「アイドーソー」と表現する
 vortigi言葉で表現する、kiel=as
estas infekta malsano感染性の病気である
kiu=which
kaŭzas degeneron de la imunsistemo免疫系の変性を惹き起す
後天性免疫不全症候群(短くしてAIDS、しばしばアイドーソーと呼ばれる)は、免疫系の変性をひきおこす感染性疾患です。

Ĝin kaŭzas HIV, viruso kiu disvastiĝas per likvaĵoj de homa organismo (plej facile per sango, sed ĝi estas ankaŭ en lakto, spermo kaj vagina sekrecio de HIV-havaj personoj).
Ĝin kaŭzas HIV: それをHIVが惹き起す
virusoウイルス
kiu=which
disvastiĝas per likvaĵoj de homa organism人体の液体によって広がる
 vasta広い、vastigi広げる、vastigxi=disvastigxi周りに広がる、
 likvo=likvajxo液体、likvigi液化させる、likvigxi液化する
plej facile per sango血液によって最も容易に
sed ĝi estas ankaŭ en lakto, spermo kaj vagina sekrecio
しかしそれはまた乳汁、精液、膣分泌物の中にも存在している
de HIV-havaj personoj: HIVを持っている人々の
人体の液体によって広がるウイルス・HIVがそれを惹きおこします(血液によって最も容易に感染しますが、しかしそれはまた乳汁、精液、膣分泌物にも存在しています)
(4月9日)

25 エイズ: やがて治せるようになるか?(1)

25  エイズ やがて治せるようになるか?(1)
25 Aidoso - ĉu baldaŭ resanige kuracebla?
25 エイズ: やがて治せるようになるか?(1)

cxu~か?, baldauxやがて・まもなく、 sano健康、malsano病気、sanigi健康にする
resanigi健康を回復させる、kuraci癒す・治療する、kracebla治せる、-abl~できる
(2012年4月1日にEsperanta Retradioで放送されたものです。)
1
La Akirita Imuno-Deficita Simptomaro (mallongigite AIDS, kiun oni ofte vortigas kiel "aidoso") estas infekta malsano kiu kaŭzas degeneron de la imunsistemo. Ĝin kaŭzas HIV, viruso kiu disvastiĝas per likvaĵoj de homa organismo (plej facile per sango, sed ĝi estas ankaŭ en lakto, spermo kaj vagina sekrecio de HIV-havaj personoj).

2
Ne ĉiu HIV-hava homo havas simptomojn de la malsano ĝis ĝia imuna sistemo produktas sufiĉe da ĉeloj CD4, kiuj detruas la virusojn. Ĉar HIV obliĝas miliarde dum tago, la imuna sistemo ne havas tiom da defendaj ĉeloj. Oni agnoskas aidosan diagnozon, kiam certa nivelo de damaĝo al la imunsistemo efektivas. Laŭnorme tiel estas kiam la kvanto de T-ĉeloj subiras la kvantlimon 200. Super tiu limo, oni rigardas la homon HIV-hava.

3
La malsanon karakterizas kompleta elĉerpiĝo de la organismo. Malsanuloj mortas post kelkaj monatoj, aŭ jaroj pro aliaj infektoj, kiuj ĉe persono kun ĝusta imuneco ne estas danĝeraj. Tial necesas kuracado de HIV-havantoj, antaŭ ol aperos simptomoj de aidoso mem.

4
Ĝis nun Aidoso ne estis vere kuracebla kaj tial ĝi estas unu el la plej timataj malsanoj en la mondo. Sed nun finfine ekzistas espero pri resaniga kuraco. Ekspertoj pri Aidoso vidas novajn alirojn por kuraci la imundeficitan malsanon. "Mi pensas ke la periodo de 5 jaroj estas realisma por prognozi ke ni povos resanige kuraci la malsanon", diris internisto en Munkeno kiu tie gvidas konferencon pri Aidoso kaj Hepatito. "La esplorado pri kuraceblo dum la pasintaj 12 monatoj alportis pli da progresoj ol iam antaŭe", li diris. Aliflanke li ne kredas ke baldaŭ okazos trarompo rilate al la ebleco pri vakcino kontraŭ Aidoso. "Por protekti homojn kontraŭ la infekto kun la aidosa viruso ni nek jam havas vakcinon kaj nek ricevos ĝin dum la venontaj kelkaj jaroj", li aldonas. Transplanto de medolo antaŭ 3 jaroj ja estis sukcesa por kuraci la malsanon ĉe paciento en granda hospitalo de Berlino, sed tiu metodo estas laŭ li tro kompleksa por apliki ĝin ĉe ĉiuj pacientoj.

5
Anstataŭe, la sciencistoj esperas pri metodo prezentita en konferenco en Seattle. Per la kontraŭkancera efiksubstanco Vorinostat eblis atingi la kaŝitajn infektitajn ĉelojn en kiuj la viruso dormetas malgraŭ la terapio. La ĝisnunaj medikamentoj kontraŭ Aidoso bone efikis por mortigi la viruson en aliaj ĉeloj, sed la viruso transvivis en tiuj ĉeloj kie ĝi dormetis. La nova medikamento sukcesas liberigi la viruson el ĉeloj kun dormetanta infekto kaj nun la viruso estas atingebla de aliaj konataj medikamentoj kiuj kapablas tiam neniigi ĝin.

6
Jam nun la medikamentoj laŭ eldiroj de esploristoj povas almenaŭ teni la virusan ŝarĝon en la sango tiel malalta ke ne plu ekzistas danĝero pri infekto. Tio gravas precipe ĉe paroj kie unu partnero estas infektita. Ne nur la trafitaj homoj povas konduki sufiĉe normalan vivon, ankaŭ la risko pri infekto tendencas al nulo. La koncepto estas prevento per terapio.
(4月8日、2012年)

23  アスピリン 王か女王か?(10)

24 アスピリン 王か女王か?(11)
Verŝajne, aspirino estas escepto, ĉar post jarcentoj, eĉ post jarmiloj, ĝi plu sin montradas utila kaj efika.
verŝajneたぶん・おそらく
sxajni~らしい、sxajne外見では、sxajno見かけ・外観、versxajnaありそうな・本当らしい 
aspirino estas esceptoアスピリンは例外である
 escepti例外として除外する、senescepte例外なく、escepta例外的な
ĉar なぜなれば
post jarcentoj数百年後
eĉ post jarmiloj数千年後でさえ
ĝi plu sin montradas それはなお自らを展示する
 pluなお・さらに、sin自分を、montri見せる・示す、montradi展示する・陳列する
 -ad継続
utila kaj efika有用な、そして有効な.
 utila役に立つ、 utiligi役立てる・利用する、utileco有用性、neutiligebla活用できない
たぶんアスピリンは例外です。なぜかと言えば、数百年後、数千年後でさえ、それはなお有用であり、有効であるからです。

Kiel eterna reĝino.
kiel ~のように
eterna reĝino永遠の女王
 eterno永遠=eterneco、 eternigi不滅にする、 regi支配する、regxo王
永遠の女王のように。
4/7

23 アスピリン 王か女王か?(10)

23  アスピリン 王か女王か?(10)
23 アスピリン 王か女王か?(10)
5
Mi havas cinikan, maljunan kolegon, kiu kutime ŝercas:
Mi havas僕は持っている
cinikan, maljunan kolegon冷笑的な、年寄りの同僚を
 cinika冷笑的な・シニカルな・反世間的な
kiu=who
kutimeいつものように
 kutimo習慣、 kutimiよく~する、 kutimigxi習慣を身につける
ŝercas冗談を言う
 sxerco冗談、 sxerci冗談をいう、 sxercema冗談好きの、 
僕の同僚に年とった皮肉屋がいますが、彼はいつも冗談を言います:

“Medikamentojn oni devas uzi tuj, dum ili estas laŭmodaj!
medikamento薬、-j複数、-n対格(~を)、
oni devas uzi人々は使うべきだ
 uzo使用、 uzadi継続的に使う、 uzanto使用者・ユーザー、 neuzebla使えない
tujただちに・すぐ
dum ~のあいだに
ili estas laŭmodajそれらがはやっている
 moda流行の・流行の、 novmoda最新流行の、 eksmoda流行おくれの
「薬は、流行しているあいだに、ただちにのむべきだ!

Poste ili perdas sian efikon...”
poste後に
ili perdas彼らは失う
 perdi失う、perdo喪失、perdigxi消える・なくなる、tempoperdo時間の無駄
sian efikon...その効果を
 efiki作用する・効果がある、efikeco効力、kromefiko副作用、kontrauxefika逆効果の
後になると、薬が効かなくなる…」
4/6

22 アスピリン 王か女王か?(9)

22  アスピリン 王か女王か? (9)
22 アスピリン 王か女王か?(9)
Kurioze, ke nur en 1971 John Vane, en Londono, eltrovis kaj priskribis la kemian manieron, laŭ kiu ĝi funkcias en la korpo.
kurioze奇妙なことに
 kurioza珍妙な、kuriozajxo骨董品
ke = that
nur en 1971: 1971年になってやっと・はじめて
 1971: mil naux cent sepdek unu
John Vane, en Londono ロンドン在住のJohn Vaneが
eltrovis kaj priskribis発見し、記述した
 trovi見つける、eltrovi発見する、skribi書く、priskribi記述する、
la kemian manieron化学的な手法を
 kemio化学、kemiisto化学者、kemiajxo化学薬品、maniero手法・仕方・やり方
laŭ kiu それにしたがって
ĝi funkcias en la korpo体内でそれが作用する
funkcio機能・働き、korpo身体
奇妙なことですが、1971年になって初めて、ロンドンのジョン・ヴェインが、体内でアスピリンがどのように働いているのかを、化学的に記述しました。

Ĝis tiam, oni uzis la drogon tute empirie.
Ĝis tiamその時まで
oni uzis la drogon人々はその薬を使っていた
 uzi使う、uzanto使用者、uzo使用、uzadi継続的に使う、drogo麻薬・薬品
tute empirieまったく経験的に
 empirio経験、empiriulo経験主義者
それまでその薬は、まったく経験的に使われていたのです。.


Li gajnis Nobel-premion pro tio.
Li gajnis彼は得た
Nobel-premionノーベル賞を
pro tio.それのために
この仕事で、彼はノーベル賞を受賞しました。
4月5日

21 アスピリン 王か女王か?(8)

21  アスピリン 王か女王か?(8)
21 アスピリン 王か女王か?(8)4
Kial mi diras, ke aspirino estas reĝino?
Kial mi dirasなぜ私は言うのか?
ke = that
aspirino estas reĝinoアスピリンは女王である
アスピリンは女王だ、と私がいうのはなぜでしょうか?

Ĉar ĝi estas konata de jarmiloj.
Ĉarなぜなれば
ĝi estas konataそれは知られている
 koni知っている、konata有名な・知られている、-atされている
de jarmiloj. 千年紀(pl)から
それが大昔から知られているからです。

Fakte, Hipokrato, kvin jarcentojn antaŭ Kristo, jam menciis la sanigajn povojn de la ŝelo de blanka saliko – la arbo, el kiu oni elprenas la bazan substancon.
fakte事実・本当に・実際に
Hipokratoヒポクラテス
kvin jarcentojn antaŭ Kristoキリスト前500年に
jam すでに
menciis言及した・引き合いに出した
la sanigajn povojn健康を増進させる能力(pl)を
de la ŝelo樹皮の
de blanka saliko白いヤナギ
la arbo木
el kiuそれから
oni elprenas人々は取り出す
la bazan substancon基礎の・基本的な物質を.
事実、紀元前500年には(医聖と呼ばれた)ヒポクラテスがすでに、白ヤナギの樹皮の健康増進能力に言及していました。その木から基本的な物質が取り出されているのです。

En 1897, laboratorio Bayer unuafoje preparis ĝin kaj en 1899 oni ekproduktis ĝin komerce.
En 1897: 1897年に。
 1897=mil okcent nauxdek sep
laboratorio Bayer バイエル研究所は
unuafoje初めて・最初に
preparis ĝinソレを調整した
 prepari準備する・薬物を調整する(造られたものはpreparatoです)
kaj en 1899そして1899年には、 1899=mil okcent nauxdek naux
oni ekproduktis ĝin ソレを生産し始めた
komerce商業ベースで・商品として
1897年にバイエル研究所は初めてそれを抽出し、1899年には商品として生産し始めました。
(4月4日)

20 アスピリン 王か女王か?(7)

20  アスピリン 王か女王か?(7)
20 アスピリン 王か女王か?(7)
Kompreneble, aspirino, kiel ĉiu alia medikamento, povas kaŭzi damaĝon, kaj al kelkaj pacientoj oni devas eviti preskribon.
komprenebleもちろん・当然、 kompreni理解する、-eblできる、 aspirinoアスピリン、
kiel ĉiu alia medikamento他の薬と同じように
 kiel=as, cxiuおのおのの、 alia他の、 medikamentoくすり
povas kaŭzi damaĝonダメージをひきおこすことがある
 povasできる、kauxzi惹起する, damagxo被害・損傷、 -n対格(~を)
kaj=and
al kelkaj pacientojある種の患者には
 al~に、 kelka幾つかの・若干の、-j複数、 paciento患者
oni 人は、人々は
devas eviti preskribon処方を避けるべきだ
 deviねばならない、eviti避ける、preskribi処方する、perskribo処方
アスピリンも当然、他の薬と同じように、薬害を生じることがあり、ある種の患者には処方を避けねばなりません。

Plej gravaj estas stomakaj malsanoj kaj problemoj rilataj al sangokoaguliĝo.
plej gravaj最も重篤な
estas ~である
stomakaj malsanoj 胃の病気(pl)
 stomako胃、stomaka胃の、 sano健康、sana健康な、malsano病気、mal反対
kaj=and
problemoj rilataj al sangokoaguliĝo血液凝固にかかわる疾患(pl)
problemo問題、 rilato関係、rilata関する、al~に、
sango血、 sanga血液の、 sangi出血する、
koaguli凝固させる、 koaguligxi凝固する、 koaguligxo凝固
最も重いダメージがおこるのは、胃の病気と血液凝固がらみの病気です。

Krome, iuj homoj suferas alergion kaj astmon, se ili prenas aspirinon.
kromeその他に
iuj homojある人たちは
suferasかかる・苦しむ・被る
alergion kaj astmonアレルギーと喘息を、 -n対格(~を)
se もし
ili 彼ら・彼女らが
prenas aspirinonアスピリンをのむ
 preniとる, preno(薬の)服用、
その他にも、アスピリンでアレルギーや喘息をおこす人もいます。
4/3, 2012

19 アスピリン(6)

19  アスピリン(6)
19 アスピリン(6)3
Tia impresa eltrovo aldoniĝis al la jam longa listo da indikoj por uzado de aspirino:
Tia impresa eltrovoそのような印象的な発見が
aldoniĝis 追加された
al la jam longa listo すでに長い表に
da indikoj 表示の・適応(indikatio)の, ▲反対はkontrauxindikatio禁忌
por uzado de aspirinoアスピリン使用のための
このような感銘的な発見が、すでに長い適応一覧表に付け加えられました。

kontraŭ febro, kontraŭ kapdoloro kaj aliaj doloroj, kontraŭ artrito kaj aliaj inflamoj, kontraŭ diverslokaj trombozoj, kontraŭ kormalsanoj, kontraŭ demenco kaj arteriosklerozo, kontraŭ tro dolora menstruo.
kontraŭ febro発熱に対抗して
kontraŭ kapdoloro頭痛に
kaj aliaj dolorojそして青の他の痛み(pl)
kontraŭ artrito関節炎に
kaj aliaj inflamojそしてその他の炎症(pl)に
kontraŭ diverslokaj trombozojさまざまな局所的血栓症に
 ▲diverslokaj → たぶん、diversaj lokajの誤植
kontraŭ kormalsanoj心臓病に
kontraŭ demenco痴呆に
kaj arteriosklerozo動脈硬化症に
kontraŭ tro dolora menstruoあまりにも痛いメンスに
(その一覧表)発熱、頭痛その他の疼痛、関節炎その他の炎症、局所的血栓症、心臓病、痴呆と、動脈硬化症、つよい生理痛。
4月2日、2012年

18 アスピリン: 王か女王か?(5)

18  アスピリン(5)
18 アスピリン: 王か女王か?(5)
Kaj plej mirige: ili suferis je malpli da recidivoj kaj metastazoj.
kaj=and
plej最も・いちばん
mirige驚いたことに・不思議なことに
 miri驚く、 miro驚き、 mirigi驚かせる
ili 彼らは
suferis =suferi(病気にかかって居る・苦しむ・被る、=suffer)の過去
je~に関して
malpliより少ない、=less
da recidivo再発の
metastazo転移, -j複数
そして最も驚いたことには、彼らには癌の再発と転移が少なかったのです。
(4月1日) Sed la artikoro ne estas aprila sxerco.プロフィール

shige1930

Author:shige1930
FC2ブログへようこそ!

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR