fc2ブログ

316 脳は望まない話し声をoffする(1)

316 脳は望まない話し声をoffする(1)

316 脳は望まない話し声をoffする(1)
March 27th, 2013年3月27日にEsperanta Retradioで配信された記事<La cerbo forŝaltas nedeziratajn parolantojn>です。
Kiam kunvenas multaj homoj la nivelo de bruo ofte estas alta.
多くの人が集まるときには、やかましいのが普通です。

Sed se ankaŭ ĉiuj samtempe parolas, plej multaj homoj plej ofte ne havas problemon daŭrigi la konversacion kun la persono kiu troviĝas vidalvide.
しかし全員が同時に喋っていても、対面の対話者との会話には問題ないのが普通です。

Esploristoj nun montris kiel la cerbo forŝaltas la mikson de bruoj en la proksima ĉirkaŭo.
近辺の雑音を、脳はどのようにoffしているのかを研究者たちが明らかにしました。

Estas mirinda fenomeno:
それは驚くべき現象です:

Eĉ se multaj homoj en restoracio aŭ ĉe privata festo samtempe parolas, kutime eblas interparoli kun unu sola persono.
レストランや私的な祝賀会で同時にの多くの人が喋っても、2人の間での会話はできるのが普通です。

Sciencistoj nun eltrovis kiel tio funkcias.
科学者たちはいま、その機序を見つけました。

La esploristoj sonigis al pacientoj kiuj suferis pri epilepsio parolatajn frazojn kaj mezuris la cerban elektran kurenton.
てんかん患者に話し言葉を聞かせて、脳波をしらべました。

En la aŭda centro, do la aŭda kortekso ankoraŭ ĉiuj bruimpulsoj alvenis.
聴覚中枢(聴覚皮質)には、すべての雑音刺激も届きました。

Tiu areo de la kortekso servas al la konsciiĝo kaj la prilaborado de akustikaj signaloj.
聴覚領は聴覚信号をうけとり、処理しています。

La parolado kiun la aŭskultanto elektis estis krome pruvebla en cerbaj regionoj kiuj regas kompleksajn procezojn kiel lingvo kaj atento.
聴く人が選んだ会話は、言語と注意の複合処理をしている脳部位でも検出されました。

Tamen tie la bruimpulsoj de aliaj parolantoj ne plu estis mezureblaj.
しかし他の喋っている人たちの雑音刺激は検出されませんでした。

"Ni ne disponas pri ebleco fermi niajn orelojn.
「耳をおさえても、この処理はできません。

Ĉiuj bruoj estas prezentataj al la cerbo - almenaŭ kiel sensa signalo", klarigis Charles Schroeder de la Columbia universitato en Novjorko, kiu estas unu el la aŭtoroj de la studaĵo.
すべての雑音は、少なくとも感覚信号として、脳に入って来ます」と、New YorkのColumbia大学のCharles Schroederは説明しました。

"Ekzistas tamen cerbaj areoj en kiuj prezentiĝas nur elektitaj segmentoj de paroladoj - ignorataj konversacioj evidente estas forŝaltitaj".
「しかし、他の人々の声は明らかに無視して、えらばれた会話だけを扱う脳部位があるのです。」

La rezulto estas ke oni perceptas aliajn parolantojn apenaŭ ĝis tute ne, se oni koncentriĝas pri unuopa persono.
その結果、1人の対話者に集中すれば、他の人々の声はほとんどゼロになるのです。
3月29日
スポンサーサイト315 オーストリアとブラジルの大学交流(2)

314 オーストリアとブラジルの大学交流

315 オーストリアとブラジルの大学交流(2)
Fatima Ferreira mem dum la venontaj tri someroj laboros kiel "vizitanta sciencisto" ĉe la universitato de Bahía en Salvadoro – kaj en kontraŭa direkto venos tri brazilaj doktorandoj al Salzburgo.
Fatima Ferreira自身は今後3回の夏をサルバドルのBahia大学でとして働くでしょう、そして交換にブラジルの博士課程の3人ガザルツブルクへ行くでしょう。

Kune oni volas disvolvi vakcinon kontraŭ alergio al la tropika dompolva akaro.
彼らといっしょに熱帯家ダニ・アレルギーのワクチン開発を目指しています。

Ankaŭ la universitato de Leoben prepariĝas por akcepti entute 400 brazilajn gestudentojn.
Leoben大学も400人のブラジル学生の受け入れを準備しています。

Jam nun apenaŭ 500 el la 3500 gestudentoj tie devenas el eksterlando kaj oni intencas duobligi tiun nombron dum la venontaj jaroj.
すでに今3500人のうち500人足らずの学生が外国出身であり、今後数年でそれを2倍にする方針です。

Tiel oni volas levi la sciencan nivelon per pli da internaciaj partneroj en la esplorado.
そのように調査にいっそう多くの国際的なパートナーを参加させることで、科学レベルを高めようと望まれています。

Temas precipe pri Brazilo kaj Ĉilio, landoj kiuj disponas pri grandaj rezervoj je krudaj materialoj kaj pri scioj kaj spertoj en la produktado de tiaj materialoj.
とくに大量の原材料備蓄、そしてそれらの原材料を生産する知識と経験を自由に使うことができるブラジルとチリが話題になっています。

Por vivigi la novan interkonsenton kun Brazilo, ambaŭ universitatoj prezentos dum aŭtuno siajn elstaraĵojn en pluraj brazilaj universitatoj.
ブラジルとの新しい合意を促すために、両大学は秋の間に自分たちの得意分野を複数のブラジルの大学に提示するでしょう。

Kaj ankaŭ jam nun la aŭstraj delegitoj trovis malfermitajn brakojn en Brazilo - ĉar en la lando regas akuta manko de bone kleriĝintaj sciencistoj.
そしてすでに今もオーストリアの代表たちはブラジルのなかに開いた腕を見つけました、なぜかといえば、ブラジルではすぐれた学識を持つ科学者が非常に少ないからです。
3月28日

314 オーストリアとブラジルの大学交流

314 オーストリアとブラジルの大学交流
314 オーストリアとブラジルの大学交流
2013年3月25日にEsperanta RetRadioで配信された記事<Aŭstraj universitatoj varbas pri studentoj el Brazilo
>です。
Disponeblas 650 stipendioj por gestudentoj el Brazilo por studi ĉe universitatoj en Aŭstrio.
ブラジルの学生650人に、オーストリアの大学で勉強する奨学金が提供されます。

Por aŭstroj la esplorado kaj studado en Brazilo aliflanke fariĝos pli facila.
他方、オーストリア人にとってはブラジルでの探索や研究がいっそう容易になるでしょう。


Ŝi okupiĝas pri imunologio en la universitato de Salzburgo.
彼女はザルツブルク大学で免疫学を学んでいます。

Tie ŝi estas unu el pli ol 200 brazilanoj kiuj studas kaj laboras ĉe aŭstraj universitatoj。
其処では彼女は、オーストリアの諸大学で学び、働いている200人のブラジル人の1人です。

La aŭstra ministro pri sciencoj ĵus subskribis en Braziljo kadran interkonsenton per kiu Aŭstrio aliĝas al la brazila programo "Scienco sen limoj"。
オーストリアの科学大臣はブラジリア市で大枠の合意に署名したところです。これで、オーストリアがブラジルの「無限の科学」計画に加わることになりました。

Surbaze de tio oni antaŭvidas 650 stipendiojn por brazilaj studentoj ĉe aŭstraj universitatoj.
これに基づいてブラジル人がオーストリアの大学に留学する650人分のの奨学金が予測されているのです。

Je la alia flanko ankaŭ por aŭstroj la studado kaj esplorado fariĝos pli facila en la plej granda lando de Sudameriko.
他方ではオーストリア人にとっても、南米の最も大きい国(ブラジル)における研究と調査がヨリ容易になるでしょう

"Scienco neniam konis landlimojn.
「科学は決して国境を知りません。

Oni devas elimini tiujn limojn ankaŭ en la kapoj kaj instigi precipe junajn homojn al pli da moviĝemo", diris la ministro en Braziljo.
頭の中でもこれらの国境を取り去り、とくに若者らをヨリ多くの流動性に促さねばなりません」とブラジルの科学大臣は言いました。

La universitato de Salzburgo ekzemple ŝatas kunlabori kun brazilaj universitatoj –
たとえばザルツブルク大学は、ブラジルの諸大学との協働を望んでいます。

oni volas ligi rilatojn al la Stefan-Zweig -centro en Petrópolis, la urbo en kiu mortis la fama verkisto Stefan Zweig.
有名な(ドイツの)作家Stefan Zweigが死んだ街、ペトロポリスにあるStefan Zweigセンターとの交流が望まれています。
3月27日

313 リンツのコンサートホール(2)

312 リンツの音楽劇場


313 リンツのコンサートホール(2)
Nun finfine, la 12-an de aprilo okazos la inaŭguro de la nova muzikteatro kaj prezentiĝos opero de Philipp Glass.
やっと4月12日に新しいコンサート・ホールのこけら落としで、Philipp Glassの歌劇が上演されます。

La 19-an de majo ankaŭ mia edzino kaj mi tie spektos operedon de Jacques Offenbach: "Pariza Vivo".
5月19日には妻と其処で、オッフェンバックの歌劇「パリの生活」を見ます。

Verŝajne la lastan fojon ni spektis operon en la malnova "Granda Domo".
たぶん私たちが最後に見たのは、古い「大劇場」の歌劇でした。

La 12-an de marto ni havis la okazon ĝui la operon "Don Pasquale".
3月12日に私たちは歌劇「Don Pasquale」を見ました。

La muzika spektaklo komenciĝis jam je la 11-a horo antaŭtagmeze kaj ĉiuj sidlokoj kostis nur 10 eŭrojn.
午前11時には音楽が始まり、料金はたった10ユーロでした。

Pro la malalta prezo kaj la iom nekutima horo la opero altiris multajn gejunulojn.
安い料金と、すこし普通より早い開場のために、多くの若者が入りました。

Venis kompletaj lernejaj klasoj.
学校からの団体も来ました。

La ekranoj kiuj dum la prezento de la opero montras la tradukon de la itallingva opera teksto, antaŭ la komenco de la spektaklo montris peton pri elŝalto de la telefonoj por ne ĝeni la ĝuon pri la muziko.
上演中のスクリーンにイタリア語テキストの翻訳が映され、始まる前には、音楽の妨げにならないように携帯の電源を切るようにと懇請されました。

Mi estas feliĉa ke nia lando Supra Aŭstrio kaj ĝia ĉefurbo Linz tiel bone progresas ekonomie kaj kulture.
北部オーストリアとその主要都市リンツがこのように経済、文化的に発展しているのは嬉しいかぎりです。
3月26日

312 リンツの音楽劇場

312 リンツの音楽劇場
312 リンツの音楽劇場
2013年3月23日にEsperanta RetRadioで配信された記事<Muzikteatro en Linz>です。
En Aŭstrio du grandaj urboj situas ĉe la "blua" Danubo.
オーストリアの「青き」ドナウの沿岸に2つの街があります。

Plej konata estas Vieno kaj la dua estas Linz kie la Danubo kvazaŭ trafluas la urbocentron.
最も有名なのはウイーンで、2つ目はリンツです。リンツの中央をドナウが流れています。

Post la dua mondmilito Linz enorme kreskis ĉar la nova ŝtalindustrio altiris multajn fortojn de kreskado kaj iom post iom tiu forteco ankaŭ montriĝis en la kultura vivo de la urbo.
第2次大戦後、リンツは目ざましく発展しました。新しい鋼鉄産業が発展の多くの力を引き寄せたからです。だんだんこの力が街の文化の中でも明らかになりました。

En la jaro 2009 Linz fariĝis eĉ Kultura Ĉefurbo de Eŭropo.
2009年にリンツハは、ヨーロッパの文化の首都にさえなりました。

Rilate al teatro en Linz tute en la centro estas la "Landa Teatro" kun pluraj scenejaj domoj.
リンツの劇場と言えば、まず街のど真ん中にある「国立劇場」です。其処には舞台をもつ多くの建物があります。

Por muzikaj teatraĵoj servis ĝis nun la tiel nomata "Granda Domo", sed tiu domo jam delonge ne plu sufiĉas.
音楽劇場としてはこれまでいわゆる「大劇場」がありましたが、すでに長らく不十分な状況です。

Oni bezonas domon kiu ofertas pli grandan kapaciton.
収容人員のさらに多い建物が必要です。

Tial jam de jardekoj ekzistas planoj konstrui novan muzikteatron.
だから数十年前から新しいコンサート・ホール建設の計画があるのです。

Oni serĉis novan lokon kaj trovis ĝin en placo proksime al la stacidomo.
新しい建設用地を探していましたが、駅の近くにそれが見つかりました。

En la jaro 2008 oni komencis konstrui la novan muzikteatron laŭ la planoj de la brita arkitekto Terry Pawson.
2008年に英国の建築家Terry Pawsonの設計で、新しいコンサート・ホールの建設が始まりました。
3月25日

311 若者と癌(2)

310 若者と癌(1)
311 若者と癌(2)
Dum li enuis en la instruado pri biologio en la lernejo la 16-jarulo legis sub la lerneja tablo fakajn artikolojn kaj tie trovis la solvon kiel pli frue diagnozi pankreatan kanceron.
学校で学ぶ生物学に退屈している間に、16歳の少年は学校の机の下で専門論文を読み、其処に膵臓癌のより早期に診断する解決策を見つけました。

La recepton por la produktado de paperaj teststrioj por pruvi la ĉeeston de la proteino Mesotelino en la sango li nomis "simile simpla" kiel "produktadon de ĉokoladaj kuketoj kiujn mi ŝatas".
血液中のタンパクMesoterinの存在を証明するための試験紙を作るレシピを、彼は「僕の好きなチョコレート菓子つくり」と「simile simpla同じように簡単な」と名づけました。


Laŭ la junulo Jack Andraka la testo kostas nur 3 usonajn cendojn (kio egalas al du eŭrocendoj), ĝi daŭras nur 3 minutojn.
Jack Andraka少年によれば、このテストはたった米貨3セント(2エウロセント)で、3分間で終わりまう。

Povas ja esti ke la precizeco de la testo ne atingos ĉiam tiujn 100 procentojn, sed estas klare ke li eltrovis gravan novan rimedon por kontraŭbatali malsanon.
判定結果は常に100%確実とは言えませんが、新しい膵臓がん対策を彼が発見したことは明らかです。
3月24日

310 若者と癌(1)

310 若者と癌(1)
310 若者と癌(1)
2013年3月20日にEsperanra RetRadioで配信された記事<Junulo kontraŭbatalas kanceron>です。
En februaro mi duan fojon vizitis klubkunvenon de la E-klubo en Prago.
2月にプラーハのEクラブの集会を訪ねました、2度目です。

Mi tie parolis pri la signifo de komputiloj kaj de la interreto por Esperanto.
其処でEにとってのコンピュータとインターネットの意義について話しました。

La kaŭzo por elekti tiun temon estis la skeptiko kiun dum mia unua vizito montris esperantistoj rilate al la neceso akcepti la interreton kiel novan revolucian rimedon kiu akcelas la kunlaboron inter homoj el la tuta mondo kaj la eblecon por ĉiu aliri informojn de sia hejma komputilo ie ajn en la mondo.
このテーマを選んだ理由は、最初の訪問中に、世界中の人々の間での「共働」と、自宅のコンピュータから世界の何処からでもの情報にアクセスする可能性を加速する新しい革命的な手段としてインターネットを受け入れる必要性に関してエスペランティストたちが示した懐疑でした。

La interreto trarompas barojn:
インターネットは壁を打ち破ります:

Homoj povas kunlabori kaj esplori ekster la kutimaj strukturoj.
人々は普段の構造の外部で「共働」し、探究することができます。

Kaj jen nun mi trovis belan ekzemplon kiu montras kiel juna homo kiu antaŭe tute ne disponis pri iu faka scio sukcesis disvolvi novan rimedon por diagnozi gravan malsanon.
そして今、これまでまったくどんな専門知識も持っていなかった若い人が、どのようにして重い病気の診断に新しい手段を使うことに成功したかを示す素晴らしい実例を私は見つけました。

La 16-jara usona junulo Jack Andraka prezentis en prestiĝa konferenco pri ideoj kaj novaj eltrovoj TED en la sudkalifornia urbo Long Beach sian novan diagnozilon kiu servas por pruvi la ĉeeston de la proteino Mesotelino kaj tiel kapablas diagnozi pankreatan kanceron.
16歳の米国少年Jack Andrakaは、南カリホルニアの街Long Beachで開かれた権威ある学会で、タンパク質・Mesotelinの存在を証明し、それによって臓癌を診断するのに有用なアイディアと、新しい診断装置TEDについて発表しました。

Ĝis antaŭ ne tre longa tempo la junulo Jack kiu tute ne havis ideon pri tio kio estas pankreato disvolvis procedon por la frua diagnozo de kanceraj ĉeloj en la organo.
それほど昔ではない或る時までJack少年は、その臓器の中で癌細胞の早期診断のための処理を展開していた膵臓が何であるかに関して、まったく無知でした。

"Per la interreto ĉio eblas", diris al la konferencanoj la junulo kiu antaŭ tri jaroj perdis amikon de la familio pro
kancero de pankreato.
「インターネットを使えばすべて可能です」と、家族の友人を3年前に膵臓癌で失ったこの若者は、カンファレンスの出席者たちに云いました。

Li klarigis ke li serĉis en la interreto informojn pri la kancera malsano.
彼は、インターネットで癌疾患に関する情報をさがしたことを説明しました。

Jack estis ŝokita ke la diagnozo pri kancero de pankreato okazas nur en progresinta stadio de la malsano en kiu jam estas tro malfrue por saniga kuracado.
膵臓癌の診断は病気の進んだ段階でのみ下されること、その時にはすでに手遅れであることにJackはショックを受けました。

La ĝis nun disponebla diagnoza testo krome aĝas jam 60 jarojn - "pli ol mia paĉjo" - kaj ankaŭ estas multekosta kaj malpreciza.
それまでの60年(「親父の年令より上です」)来の診断テストは高価で不正確でした。

Laŭ Jack necesis eltrovi el la miloj da proteinoj en la sango de pacientoj kun pankreata kancero tiun proteinon kiu povus liveri fruan indikon pri la malsano.
Jackによれば、膵臓癌患者の血液にある数千のタンパク質から、この疾患の早期診断を可能にするタンパクを見つけることが必要でした。
3月23日

309 エスペラントのための文化伝達者(3)

307 エスペラントにとっての文化の伝播者
309 エスペラントのための文化伝達者(3)
Bedaŭrinde tamen tiaj homoj estas ne tre multaj kaj - kio pli gravas - ili nur hazarde trovas la vojon al Esperanto ĉar la publika agado al Esperanto apenaŭ alparolas tiajn homojn resp. la kutimaj E-kursoj ne taŭgas por ili.
しかし残念なことに、この人たちは非常に多くはなく、さらに重大なことに、彼らはエスペラントへの道をただ偶然に見つけ出しているのです。というのは、エスペラントの公的活動は、こういう人々にほとんど語りかけていないからです。ふだんのエスペラント講習会は彼らには不適当です。

Ili bezonas lernmaterialon kaj praktikajn ekzemplojn de la lingvo kiuj vekas ilian intereson kaj liveras al ili tiun kvaliton de la lingva esprimo kiun ili atendas kaj bezonas por fariĝi kulturportantoj de Esperanto.
彼らには教材が必要ですし、彼らの興味を目覚めさせ、彼らが期待し、エスペラントの文化伝達者になるために必要としているような高いレベルの言語表現を彼らにもたらす、言語の実践的な例が必要なのです。

Bonŝance la interreto hodiaŭ ofertas multajn eblecojn por trovi tie taŭgan materialon.
さいわい、現在のインターネットは適切な材料を見つけるための多くの可能性を提供しています。

Estas la tasko de lertaj kaj bonvolaj esperantistoj kunmeti tiun materialon por la celgrupo de kulturportantoj por logi ilin al nia lingvo kaj teni ilin en daŭra kontakto kun la lingvo kaj ĝia komunumo.
この文化伝達者らをエスペラントにいざない、彼らをエスペラントおよびその共同体とたえず交流させるために、この教材を組みたてることは巧みで善意のエスペランティストたちの課題です。

La Esperanta Retradio estas bona rimedo por kontentigi tiun bezonon, ĉar ambiciaj lernantoj povas ĉiutage aŭdi la lingvon kaj regi ĝin ĉiutage iomete pli bone.
Esperanta Retradioはこの必要を満足させるための良い手段です。なぜなら野心的な学習者は毎日エスペラントを聞くことができ、毎日わずかにそれをヨリ良くマスタ―できるからです。

Kaj mi jam rimarkis tiajn ambiciajn lernantojn kaj volas kuraĝigi ilin daŭrigi la alproprigon de la lingvo por fariĝi mem kulturportanto de Esperanto.
そして私はすでにそのような野心的な学習者たちに気づいており、彼らがエスペラントの文化伝達者にさえなるために、エスペラントを続けるように彼らを励ましたいと思っています。
3月21日

308 エスペラント(2)

307 エスペラントにとっての文化の伝播者
308 エスペラント(2)
Nome temas pri homo kiu jam parolas alian fremdan lingvon sufiĉe bone kaj kiu estas kontenta pri tio.
すなわち、すでに他の外国語を十分自由に話す人で、そのことに満足している人がテーマです。

Sed tiu homo ekkonas ke la regado de iu landa lingvo donas ja nur aliron al la kulturo de unu certa popolo, sed mankas la aliro al aliaj kulturoj.
しかし、ある国の言葉が使えることは、その国民の文化へのアクセスを与えるだけで、その他の諸文化へのアクセスは欠けています。

Por tiu homo Esperanto malfermas la eblecon konatiĝi kun homoj el plej diversaj kulturoj kaj tiel ebligas al tiu homo vastigi sian socian kaj kulturan horizonton.
こういう人にとってエスペラントは、非常に多様な文化からの人人と知り合いになる可能性を開いています、そのようにして社会的、文化的視野の拡大が可能になります。

Esperanto ĉe tiu homo servas kiel altnivela neŭtrala internacia esprimilo.
こういう人にエスペラントは高レベルの中立的な(偏向のない)国際的表現手段として役立ちます。

Por tiu homo do la kvalito de la komunikado ludas gravan rolon.
だから、この人にとって交流の質は重要な役割を果たしています。

Tial tiu homo klopodos laŭeble plej bone paroli Esperanton, do flue, senerare kaj kun neŭtrala prononco.
だからこの人は流暢に 誤りなく中立的な発音で、できだけ上手にエスペラントを喋るように努力するでしょう。

Tia homo estas kulturportanto kaj tiel rekte kontribuas al la kvalita kreskado de la E-komunumo.
こういう人は文化の伝播者であり、そうしてエスペラント仲間の成長に直接的に貢献しているのです。
3月20日

307 エスペラントにとっての文化の伝播者

307 エスペラントにとっての文化の伝播者
307 エスペラントにとっての文化の伝播者
2013年3月18日にEsperanta RetRadioで配信された記事<Kulturportantoj por Esperanto>です。
Ĝenerale homoj kiuj interesiĝas pri Esperanto decidas lerni ĝin ĉar ili sentas bezonon lerni lingvon kiu donas al ili la perspektivon ke ili kapablos regi ĝin pli bone ol la aliajn lingvojn kiujn ili devas lerni.
一般に、エスペラントに関心を持つ人が、それを学習しようと決心するのは、彼らが学ばねばならない他の言葉より易しいだろうという見通しを彼らに与えてくれる言語を学ぶ必要を感じるからです。

Esperanto ja estas kompare kun plej multaj lingvoj decide pli facila laŭ multaj aspektoj: ĉu temas pri gramatiko, pri vortfarado anstataŭ lerni multege da vortoj, pri facila ortografio kaj fine pri klara prononco.
エスペラントは多くの点で(文法、造語法、綴り、発音)が、他の諸言語より決定的に易しいです。

En praktiko tamen multaj komencantoj "eterne" restas tiaj, kaj multaj aliaj disponas post kelkjara lernado kaj praktikado nur pri tre baza scipovo.
しかし実践の場では、多くの入門者が「永遠の」初心者にとどまっており、その他の多くの人々は数年の学習と実践の後に非常に基礎的なレベルにとどまっています。

Laŭ mi la plej grava kaŭzo por tiu nekontentiga situacio estas ke partoprenantoj en E-kursoj nesufiĉe okupiĝas pri parolado resp. ili tie ne lernas bone paroli.
この不満な状況の最大の原因は、私見では、エスペラントの学習講座で受講者が喋ることを十分射していないことです。彼らは喋るエスペラントをほとんど学んでいないのです。

Ankaŭ la E-kluboj plej ofte ne servas por plibonigi la parolkapablon.
エスペラント仲間の集まりでもたいていは、喋る能力の向上を考えていません。

Kaj se iu venas al internacia renkontiĝo kaj tie nur apenaŭ kapablas komuniki en Esperanto kun la aliaj, tiam la efiko de la partopreno ankaŭ ne estas kontentiga.
国際的な集会に行っても、他の人々とエスペラントで交流することがほとんどできず、参加の効果も不満足なものです。

Ekzistas tamen alia tipo de lingvolernanto.
しかし、言語学習には別のタイプがあります。
3月19日

306 バッタ

306 バッタ

306 バッタ
2013年3月11日にEsperanta RetRadioで配信された記事<Lokustoj! Lokustoj!>です。

Kroniko de invado
侵襲の年代記

El la biblia rakonto de la dek plagoj de Egiptujo, jen la priskribo de la oka plago, invado de lokustoj (t.e. akridoj) laŭ la traduko de L.L.Zamenhof (citaĵo el la libro ELIRO ĉapitro 10, versikloj 12-15):
エジプトにおける10の疫病の聖書物語のうち、ザメンホフの翻訳によれば、8つはバッタの襲来です(出エジプト記、10章12-15節)。

12. Tiam la Eternulo diris al Moseo: Etendu vian manon super la landon Egiptan pro la akridoj, ke ili venu sur la landon Egiptan, kaj formanĝu ĉiujn herbojn de la tero, ĉion, kion restigis la hajlo.
13. Kaj Moseo etendis sian bastonon super la landon Egiptan, kaj la Eternulo direktis orientan venton sur la landon dum tiu tuta tago kaj dum la tuta nokto. Kiam fariĝis mateno, la orienta vento alportis la akridojn. 14. Kaj la akridoj venis sur la tutan landon Egiptan kaj sidiĝis en la tuta Egipta regiono en tre granda amaso; antaŭ ili neniam estis akridaro simila al ili, kaj poste neniam estos tia. 15. Kaj ili kovris la tutan supraĵon de la tero, kaj la tero fariĝis malluma; kaj ili formanĝis la tutan herbon de la kampo, kaj ĉiujn arbajn fruktojn, kiujn restigis la hajlo; kaj restis nenia verdaĵo sur la arboj aŭ inter la herboj de la kampo en la tuta lando Egipta.
12. すると主はモイゼに、「エジプト全国の上に手を伸べて、イナゴがエジプト全国にのぼって、全国の草と、ひょうが害(そこな)わなかったものとを、食くいつくすようにしなさい」とおおせられた。
13. モイゼがエジプト全国の上に手をのべると、主は、その日とつぎのよるずっと、南の風を国にふかせられたが、朝になると、南の風はいなごをはこんできた。
14. いなごは、おびただしい数でエジプト全国にのぼり、エジプト全領土にとまった。その前にもそれほどおおくあらわれたこともなく、のちにもないだろう。
15. いなごが地面一面をおおったので、地がくらくなったほどである。国じゅうの草ぜんぶと、ひょうが害わなかった木の実を食いつくしてしまった。エジプト全国では、木に青いところと、はたけに草とは、少しものこらなかった。

Ankaŭ nuntempe lokustoj estas konsiderataj unu el la plej danĝeraj parazitoj por la agrikulturaj rikoltoj.
いまも、バッタは農作物にとって最も危険な寄生生物の1つだと考えられています。

Ili formanĝas ampleksan varion de folioj, floroj, fruktoj, semoj kaj arboŝeloj.
バッタは非常に多くの植物の葉、花、果実、種子、木の皮を食べつくします。

Ĉiu adolta lokusto manĝas ĉiutage tiom kiom ĝi pezas, t.e. ĉirkaŭ 2 gramojn.
バッタの成虫は自分の体重(約2グラム)と同じ量を毎日食べます。

Unuavide tio povas ŝajni ne multe sed oni devas multipliki ĝin per dekoj da milionoj.
一見、たいしたことはないように見えますが、実害は1000万倍せねばなりません。

Fakte la nombro de individuoj de svarmo da lokustoj povas atingi dekojn da milionoj po kvadrata kilometro kaj jam estis svarmoj, kiuj kovris areon de preskaŭ mil kvadrataj kilometroj.
事実、バッタ群の個体数は1平方キロあたり数千万に達することがあり, ほとんど1000平方キロを襲いました。

Ununura tuno da lokustoj formanĝas tage kvanton de manĝaĵo, kiu sufiĉus por nutri 2.500 personojn.
1トンのバッタは1日に、2500人分の食料を食べてしまします。

Ĝuste el Egiptujo lastatempe venis al Israelo invado de lokustoj, bonŝance ĝis nun multe pli malvasta ol tiu de la biblia plago.
エジプトと同じように、有難いことに聖書の記載よりは小範囲ですが、イスラエルも先日バッタに襲われました。

Ĉio komenciĝis en Sudano antaŭ kelkaj monatoj.
数か月前にスーダンで始まりました。

Kaŭze de escepte taŭgaj kondiĉoj la lokustoj treege multiĝis kaj dank' al favoraj temperaturoj kaj ventoj iliaj svarmoj komencis moviĝi direkte al Egiptujo kaj norda Sinajo.
例外的な好条件(温度 風)のためにバッタは激増し、エジプトと北部シナイに移動し始めました。

Una malgranda svarmo trairis la landlimon inter norda Sinajo kaj sudokcidenta Israelo la 4-an de marto.
小さい群れが北シナイと南西イスラエルの国境に3月4日に移動しました。

La servo por protektado de vegetalaro ĉe la ministerio pri agrikulturo ricevas daŭre ĝisdatigitajn raportojn pri la antaŭeniro de la svarmoj da lokustoj fare de la monda organizo pri nutrado kaj agrikulturo.
農業省の植物保護機関は、食物と農業に関する世界的組織によって、持続的にバッタの前進に関する最新情報を受け取っています。

Ĉar lokusto, kiel ĉiuj insektoj, havas malvarman sangon, la svarmoj ekaktivas post kelkaj horoj de suna varmigo kaj dumnokte ili tute ne moviĝas.
すべての昆虫と同じように、バッタは冷血動物で、数時間の太陽熱を受けた後に活動を始めます。夜間には全く動きません。

Ĉar la surtera kaj peraviadila sistemoj de seninsektigo estis pretaj, oni povis preskaŭ neniigi tiun malgrandan svarmon.
地上と飛行機による昆虫撲滅システムが用意されていたので、この小さい群れをほとんど完全に撲滅できました。

La 6-an de marto, kaŭze de nekutime altaj temperaturoj kaj elokcidentaj ventoj, dua tre granda svarmo, nombranta kelkdekojn da milionoj de migraj lokustoj invadis vastan areon en la okcidenta Negevo.
3月6日に、異常な高温と西からの風で、数千万匹のバッタの大群がネゲブ(イスラエル南部の砂漠地帯)に侵入しました

Bonŝance temis pri dezerta areo, kie oni kultivadas en forcejoj kaj tiel la damaĝoj estis limigitaj.
ビニールハウス栽培をしているだけの砂漠地帯だったので、被害は限られていました。

La 8-an de marto posttagmeze surteriĝis tria malpli granda svarmo sed pli proksime de areoj, kie la kultivado estas subĉiela.
3月8日の午後、3つ目の大群が屋外栽培地区に近い場所に襲来しました。

Tie la damaĝoj kaŭzitaj de lokustoj povintus esti tre gravaj.
被害は甚大でした。

Bonŝance la direkto de la ventoj draste ŝanĝiĝis, la temperaturo malplialtiĝis kaj tial la svarmo ne progresis antaŭen.
さいわい、風の向きが劇的に変わり、気温が下がったので、群れは前進しませんでした。

Samtempe tre malgrandiĝis la danĝero de invado de aldonaj svarmoj el Egiptujo.
同時に、エジプトからの追加集団の侵入の危険も激減しました。

La lasta antaŭa invado de lokustoj en Israelo okazis en la jaro 2005.
イスラエルへの前回のバッタ侵襲は2005年でした。

Male al la agrikulturistoj estas ĉe ni homoj (ekz. laboristoj el Tajlando kaj maljunuloj originintaj el Jemeno), kiuj ĝoje kolektas lokustojn kaj manĝas ilin kiel veran frandaĵon.
農夫と反対に、イスラエルにはバッタを集めて真のご馳走として食べている人(たとえば、タイから来た労働者やイエメン出身の若者)がいます。
3月17日

305 聴力改善

305 聴力改善
305 聴力改善

March 14th, 2013年3月14日にEsperanta RetRadioで配信された記事<Rebonigi aŭdkomprenon>です。

Per celita trejnado homoj en progresinta aĝo laŭ studaĵo povas rebonigi sian aŭdkapablon en laŭta medio.
最近の研究によれば、中年過ぎの人々を意識的に訓練することによって、やかましい環境の中での聴力を改善できます。

Tion eltrovis esploristoj de la universitato de Evanston en Usono.
米国エヴァンストン大学の研究です。

La trejnado efikis tiel ke signaloj denove pli rapide estis prilaborataj en la nervosistemo.
訓練で、音信号は神経系の中ですばやく処理されるようになります。

En maljuna aĝo homoj suferas pri malrapidiĝo de la prilaborado de nervosignaloj.
高齢者では神経信号の処理がのろくなります。

Efiko de tio estas ke maljunuloj havas reduktitan kapablon prilabori la rapidajn sinsekvojn kiuj estas tipaj por sonoj de lingvo.
言語音に典型的な速い連続信号の処理能力が、高齢者では低下します。

Tio estas la kazo precipe en laŭta medio.
この現象はとくに騒音環境で、はっきり認められます。

"Tiu manko de komunikado influas la vivokvaliton de maljunaj plenkreskuloj, ĉar ili komencas eviti lokojn kaj sociajn situaciojn kie komunikado estas ĝenata", skribas la esploristoj.
研究者によれば、コミュニケーションのこの障害は高齢者の生活の質に影響します。というのは、会話が難しい場所や社会的状況を避け始めるからです。

Aŭdaparatoj plialtigas nur la laŭtecon, sed ne kompensas la deficitojn de la laŭtempa prilaborado.
補聴器は音を大きくするだけで、音信号処理の欠陥を代償することはありません。

Por ilia studaĵo la fakuloj esploris 67 plenkreskulojn inter 55 kaj 70 jaroj.
55-70歳の被験者67人についてしらべられました。

La esploristoj dividis la partoprenantojn en du grupojn.
被験者は2群に分けられました。

Ili plenumis trejnadon dum 8 semajnoj unu horon ĉiutage.
毎日1時間の訓練を8週間続けました。

Unu grupo plenumis aŭdotrejnadon kun la celo prilabori aŭditajn informojn pli rapide kaj pli precize.
第1群は聞こえてくる情報を速く、正確に処理するように訓練されました。

Oni plialtigis la postulojn al la memorkapablo.
彼らは記憶力を高めるように要求されました。

Tiel la testpersonoj devis distingi inter similaj silaboj, ripeti sinsekvojn de silaboj kaj vortoj aŭ revoki el la memoro detalojn de rakontoj.
このようにして被験者は、類似した音節を識別し、連続した音節と単語を繰りかえし、あるいは聞いた話の詳細を記憶から思い出して話すことを要求されました。

La alia grupo spektis DVD-ojn kaj respondis pri tio demandojn rilate al kompreno de la enhavo.
第2群はDVDを見て、内容の理解についての質問に答えました。

La rezulto montras ke la grupo kiu estis plenuminta la aŭdotrejnadon produktis pli bonajn rezultojn.
聴覚訓練をした群の方が、良い結果を示しました。

Ilia memorkapablo kreskis, ili povis pli bone percepti parolaĵon malgraŭ samtempa fona bruo.
彼らの記憶力は増大し、騒音環境でも相手の話をよりよく理解できました。

Tiun malkreskon kaŭzis la ekzercoj.
訓練でこういうことがおこりました。

La aŭdotrejnado povus mildigi la psikosociajn sekvajn malsanojn en maljuna aĝo, ekzemple izoliĝo kaj deprimo.
聴覚訓練は、高齢者の心理社会的な病態(たとえば孤立や抑鬱)を緩和できるかもしれません。
3月15日

304 インターネット

304 インターネット
304 インターネット
2013年3月13日にEsperanta RetRadioで配信された記事<Pri interreto kaj ... vino>です。
Antaŭ kelkaj tagoj mia juna nevo invitis min al vespermanĝo en movoplena restoracio, kiun li kutimas frekventi.
先日若い甥が, 行きつけの繁盛しているレストランへ夕食に呼んでくれました。

Kvankam tio okazis post ordinara labortago, la restoracio estis plenplena, kaj ni devis vice atendi liberan tablon.
勤務時間が終わったあとのふつうの日だったのに、店は満員で順番待ちでした。

Dum la atendado, ni povis de flanka loko observi la ĉeestantaron.
待っている間に私たちは、お客たちを横から観察できました。

Subite, mia nevo diris:
突然、甥が言いました:

- Ĉu la mondo povus denove funkcii sen interreto?
インターネットなしで、世の中はまたうまくやっていけるでしょうか?

Verŝajne ne.
ダメでしょうね

Sed ĉu tio estas vera progreso?
でも、これって本当の進歩でしょうか?

Rigardu la homojn!
連中を見てごらんなさい!

Kaj tiam mi rimarkis, ke en la granda manĝoĉambro, plena je tabloj, kie sidis junaj amikoj, geamantoj, familioj, laborkolegoj – multaj homoj tenas siajn telefonkomputilojn ŝaltitaj kaj senĉese klakadas.
その時になって私は認めました、その店の大きい食堂の中にはぎっしり食卓が並び、そこには若い友人たち、愛人たち、家族連れ、同僚たちがすわっていましたが、その多くが自分の携帯に書き込み続けているのです。

Anstataŭ interparoli, ili kun malsuprenklinitaj kapoj senpalpebrume atentadis pri siaj lumantaj ekranetoj.
歓談するかわりに、彼らは頭を下げて、瞬きもせずに小さい画面を注目し続けています。

La sceno estis ja frapa kaj pensiga.
その光景は印象的で、考え込ませるものでした。

Kio faras, ke homoj, kiuj laboris dum tuta tago, plu konektu sin al interreto, vespere, en libera horo?
一日中働いた者たちが、晩の自由な時間にインターネットにへばりついて、何をしているのでしょうか?
***

La revuo PloS One antaŭ nelonge publikigis klarigan studaĵon pri la efikoj de troa uzado de interreto je la homa sano.
「プラス・ワン」誌は最近、人の健康に対する過度のインターネット使用に関する解説的な研究論文を掲載しました。

Riskoj estas multaj kaj gravaj.
リスクは多く、深刻です。

Obseduloj, kiuj restadas dum tro multaj horoj en la tiel nomata “krozado” – similas al dependantoj de drogaĉoj, aŭ de kartludoj, aŭ de aliaj vetludoj.
余りにも長い時間、いわゆるクルージング(巡航)の状態に留まっている強迫観念(妄想)患者で、ドラッグ、トランプあるいはその他の賭博(ギャンブル)依存症に似ています。

Ilia konduto longe transpasas la normalan bezonon kapti kaj transsendi utilajn informojn.
彼らの行動は、役に立つ情報を受けたり発したりする正常な必要をはるかに超えています。

Kiam ili ne havas la lumantan ekranon antaŭ siaj okuloj, tiam ilin regas angoro kaj malkvieto.
光っている画面を目の前に持っていないと、彼らは苦悶と不穏に襲われます。

Veraj abstinuloj.
真正の禁断症状です。

La esploro montris, ke tiaj homoj staras ĉe rando de malsaniĝo.
研究者に言わせれば、こういう人たちは病気に隣り合わせています。

Ilia humoro rapide malboniĝas, kiam ili malŝaltas siajn maŝinetojn.
彼らの気分は、携帯のスイッチを切れば急速に悪くなります。

Iuj homoj en tia situacio prezentis eĉ simptomojn similajn al tiuj de aŭtismo.
こういう状況にある者の中には、自閉症に似た症状さえ示すことがあります。

Ankaŭ korpaj malsanoj povas okazi.
身体的な病気も見られることがあります。

Medicinistoj inkluzivos tiujn simptomojn en la novan eldonon de la internacie uzata Manlibro pri Diagnozo kaj Statistiko pri Mensaj Malsanoj (angle DSM).
医学者たちはこれらの症状を、国際的に使われているDSM(精神障害のための診断と統計のマニュアル)の最新版に加えるでしょう。

Mi mendis etan kalikon da vino.
僕はワインの小瓶を注文しました。

Post iom da silenta pripensado, mi diris al li:
沈思黙考のあとで、私は甥に言いました:

- Rigardu ĉi tiun kalikon da vino.
このワイン・グラスを見てごらん。

Ĝi estas plezuriga, malstreĉiga, eĉ saniga, en ĉi tia modera kvanto.
この適当な量で人は愉快になり、リラックスし、健康を増進させさえする。

Sed se mi decidus engluti ĉiutage po kelkaj litroj da ĉi tiu sama vino, tiam certe vi devus baldaŭ viziti min en hospitalo, ĉu ne?
しかし僕がもしこの同じワインを毎日数リットル飲めば、間違いなく君は僕を病院に見舞うことになる、そうじゃないかね?

Ĉu kulpas la vino?
ワインの罪かな?

Poste ni ekmanĝis, gaje babilante pri niaj preferataj futbalteamoj.
そのあと私たちは贔屓(ひいき)のサッカーチームについて歓談しながら、食べ始めました。
3月14日

304 灰かぶり(7)

298 Cindrulimo 灰かぶり
304 灰かぶり(7)
Sxi eksidis sur benketo, eltiris la piedon el la peza ligna sxuo kaj metis en la pantoflon, kiu estis kvazaux fandita por sxi.
 kvazauxまるで~のように、 fandi融解させる、鋳造する
彼女は台に腰を掛けて、重たい木靴から足を抜いて、その足をお座敷靴へはめました。靴はぴったりと足にはまりました。

Kaj kiam sxi levigxis kaj la regxido ekvidis sxian vizagxon, li rekonis la belan knabinon, kiu dancis kun li, kaj ekkriis:
それから娘がすっと立ち上がったところを、王子がまともに見ると、これこそ彼と踊ったあの美しい少女だと、はっきりわかったので、大きな声を出しました:

“Jen la vera fiancxino,”.
「これが本当のフィアンセだぞ」

La duonpatrino kaj la fratinoj ektimis kaj paligxis pro kolero, kaj li prenis Cindrulinon sur la cxevalon kaj forrajdis kun sxi.
継母と姉妹は怖くなりだして、真っ青になって怒り出しましたが、王子は灰かぶりを馬にのせて、一緒に連れて行ってしまいました。

Kiam ili preterrajdis la avelarbon, la du kolombetoj vokis:
二人がハシバミの木の側を通りかかると、2羽の家鳩が声を張り上げて

“Gruk-ru, gruk-ru, gruk-ru,
Sango ne estas en la sxu.
ちょいと後ろを見てごらん、ちょいと後ろを見てごらん、
血なんぞ、靴にたまっていない。

La sxuo ne estas tro malgranda.
靴は小さすぎやしないもの、

La veran fiancxinon li kondukas hejmen.”
ほんとの嫁御、ほんとの嫁御を連れて行く」

Dirinte tion, ili deflugis de la arbo kaj eksidis sur la sxultroj de Cindrulino, unu sur la dekstra, la alia sur la maldekstra, kaj restis tie.
鳩はこう言ってから、2羽とも飛び下りてきて、灰かぶりの肩にとまりました。一羽は右に、一羽は左に。そしていつまでも其処にとまっていました。

Kiam venis la tempo de la edzigxo, la malsinceraj fratinoj volis per flato akiri la favoron de la juna regxino kaj partopreni sxian felicxon.
婚礼の式があげられることになったときに、不誠実な姉妹は、おべっかを使って、若い女王の好意を手に入れ、彼女の幸せを分けてもらうつもりでいました。

Kiam la edzigxontoj iris al la pregxejo, la pli agxa fratinoestis cxe la dekstra flanko de Cindrulino, la malpli agxa cxe la maldeksxtra;
新郎新婦が教会へ行ったとき、姉娘は灰かぶりの右に、妹は左につきそいました。

La kolombetoj elpikis al ambaux po unu okulo.
家鳩たちが姉妹から、目だまを1つずつ つつき出しました。

Poste, dum la reveno, la pli agxa estis cxe la maldekstra flanko, la malpli agxa cxe la dekstra;
式が済んで、教会から出てきたときには、姉は新婦の左側に、妹は右側につきそっていました。

La kolombetoj elpikis al ambaux la alian okulon.
家鳩たちは、姉妹の残りの目玉を つつき出しました。

Tiel ilia malboneco kaj malsincereco estis punitaj per blindeco eternal.
こんなわけで、姉妹は意地悪と不誠実のバチで、一生涯目くらでいることになりました。
(おわり)
3月13日

302 灰かぶり(5)

298 Cindrulimo 灰かぶり
302 灰かぶり(5)
En la tria tago, kiam la gepatroj kaj fratinoj forveturis, Cindrulino ree iris al la tombo de la patrino kaj diris al la arbo:
3日目に、お父さんやお母さんや、きょうだい娘たちが出かけてしまったときに、灰かぶりは再びお母さんの墓へ行って、木に言いました:

Arbo kara, skuu, skuu vin,
Argxenton, oron jxetu sur min.
ハシバミちゃん、グラグラ動いて、ユサユサ動いて
しろがね、こがね、あたしに落としてちょうだいな

La birdeto jxetis al sxi tiel belajn kaj brilajn veston, kian neniu iam posedis, kaj la pantofloj estis el pura oro.
小鳥が彼女に、今まで誰も所有したことのないような美しい、輝かしいドレスを投げ落としました。お座敷靴は、のこらず黄金でした。

Kiam sxi venis tiel vestita, cxiuj miris tiel, ke ili ne sciis, kion diri.
このドレスを着て彼女が宴席へ行きましたら、誰もかれも、ただ不思議に思うばかりで、何と言ったらいいのか分かりません。

La regxido dancis nur kun sxi kaj kiam iu invitadis sxin, li respondis:
王子は彼女とだけ踊り、誰かが彼女に申し込むと、彼は言いました:

“Tio estas mia dancntino.”
これは僕のパートナーだよ。

Vespere, kiam sxi estis forironta hejmen, la regxa filo volis sxin akompani, sed sxi forkuris tiel rapide, ke li ne povis sekvi sxin.
日が暮れて、彼女が家へ帰ろうと宮殿を立ち去ったときに、王子は彼女に同伴しようと思いましたが、彼女はすばやく駈けだしたので、王子は彼女のあとをつけることができませんでした。

Sed li estis preparinta ruzon:
しかし王子は計略(はかりごと)を用意していました。

La tuta sxtuparo estis sxmirita per pecxo;
階段一面にべたべたしたチンを塗らせておきました。

Kiam sxi kuris, sxia maldekstra pantoflo algluigxis kaj restis sur la sxtupo.
彼女が走ったときに、彼女の左の靴がぺったりくっついて、階段の上にそのまま置き去りになりました。

La regxido levis gxin, gxi estis malgranda, gracia kaj tuta el oro.
王子はそれを拾い上げました、それは小さくて、あでやかで、全部が黄金でした。

En la sekvinta mateno li iris kun gxi al la patro de Cindrulino kaj diris:
そのあくる朝、王子はそれを持って、灰かぶりの父のうちへ行って、言いました:

“Sole tiu estos mia edzino, por kies piedo tauxgas cxi tiu ora pantoflo.”
「僕が妃にしようと思うのは、この黄金の靴がぴったり足に合う女にかぎる」
Ekgxojis ambaux fratinoj, cxar ili havis belajn piedojn;
これを聞いて喜んだのは姉妹二人でした、彼女らは美しい足をもっていたからです。

La pli agxa iris en la kameron kun la pantoflo por provi gxin, kaj la patrino gxin rigardis, sed bedauxrinde la granda piedfingro ne eniris, la pantoflo estis tro malgranda por sxi.
姉娘が、その靴をお部屋へ持って入って、試してみることにしました。お母さんがそれを見ていました。しかし残念なことに足の親指が入りません。靴が小さすぎたのです。

La patrino donis al sxi trancxilon kaj diris:
母親が彼女に包丁を渡して言いました:

Fortrancxu la piedfingron;
「足の指なんか、きっておしまい:

Kiam vi farigxos regxino, vi ne piedirados.”
お前が王妃になってしまえば、歩かなくても済むわね」

La knabino fortarncxis la piedfingron, superforte enpusxis la piedon en la pantoflon, kunpremis pro doloro la dentojn kaj iris renkonte al la regxido.
娘は足の指を切り落とし、足を靴の中へ無理に押し込み、歯を食いしばって痛いのを我慢しながら、王子の所へ行きました。

Li prenis sxin kiel fiancxinon sur la cxevalon kaj forrajdis kun sxi.
王子は彼女をフィアンセとして馬にのせ、一緒に行ってしましました。

Kiam ili preterrajdis la avelarbon, la du kolombetoj sidis tie kaj vokis
彼らがハシバミの木のわきを馬に乗って通ったとき、例の2羽の家鳩がそこにいて、声をかけました:

“Gruk-ru, gruk-ru, gruk-ru,
sango estas en la sxu.
ちょいと後ろを見てごらん、ちょいと後ろを見てごらん、(Rucke di guck!)
靴の中に血があるよ。

La sxuo estas tro malgranda, la vera fiancxino ankoraux sidas hejme.”
その靴は小さすぎる、あんたの本当のフィアンセはまだ家ですわっている」

Li rigardis sxian piedon kaj vidis la elfluantan sangon, pro kiu rugxigxis la blankaj sxtrumpoj.
王子は彼女の足を見つめました、そして流れている血を見ました、その血のために白い靴下は真っ赤になっていました。

Li turnis cxevalon, redonis la malveran fiancxinon kaj diris:
彼は馬の向きを変えて、にせのフィアンセを返して、言いました:

“Ankaux cxi tiu ne estas la vera.
「これも本当のではない。

Cxu vi havas neniun alian filinon?”
お前がたは、ほかに、もう娘はないのかね?」

“Ne, diris la patro, de mia mortinta edzino restis nur malgranda, mizera Cindrulino.
「ございません」と父親は言いました。「手前の亡くなりました家内の残しましたのに、小さい小さい、みじめな灰かぶりがいるだけです」

Sed sxi sendube ne povas esti la fiancxino.”
これは、とてもお妃さまになど、なれるわけの者ではございません」

La regxido volis vidi sxin, sed la duonpatrino respondis:
王子は彼女を見たいと思いましたが、継母は答えました:

“Ah, ne, ne eble;
「まあ、滅相もないこと!

Sxi estas tro malpura, sxi ne povas sin montri.
あれは、むさくるしいにも程がございます。とても、お目通りがかなうわけの者ではございません」

La regxido insistis, kaj oni devis alvoki Cindrulinon.
けれども王子は、是が非でもその娘を見たいと強情を張ったので、灰かぶりは否応なしに呼び出されました。

Sxi lavis al si la manojn kaj vizagxon puraj, eniris, salutis la regxidon, kiu donis al sxi la oran pantofelon;
灰かぶりは、まず手と顔をきれいに洗ってから、入ってきて王子に挨拶しました。王子は彼女に黄金の靴を渡しました。
3月12日

301 灰かぶり(4)

298 Cindrulimo 灰かぶり
301 灰かぶり(4)
En la sekvinta tago, kiam rekomencigxis la balo kaj la gepatroj kun sxiaj fratinoj forveturis, Cindrulino iris al la avelarbo kaj diris:
翌日、舞踏会がまた始まり、お父さんとお母さんが娘たちと出かけたとき、灰かぶりはハシバミの木の所へ行って言いました:

“Arbo kara, skuu, skuu vin,
Argxenton, oron jxetu sur min.”
「ハシバミちゃん、グラグラ動いて、ゆさゆさ動いて、
しろがね、こがね、あたしに落としてちょうだいな」

La birdo jxetis veston ankoraux pli luksan ol en la unua tago.
おなじみの鳥が、1日目より豪奢なドレスを、また投げ落としてくれました。

Kiam la orfino aperis en la salono, cxiuj ekmiris pro sxia beleco.
孤児の灰かぶりがサロンに現れたたとき、すべての人は彼女の美しさに驚嘆しました。

La regxido jam atendis sxin, donis al sxi la manon kaj dancis nur kun sxi.
王子はすでに待っていて、彼女に手をさし出し、彼女とだけ踊りました。

Kiam aliaj venadis kaj invitis sxin, li diris;
他の人たちがやってきて、彼女に踊りを申し込むと、王子は言いました:

“Tio estas mia dancantino.”
「この人は僕のパートナーだよ」

Vespere sxi volis foriri, kaj la regxa filo sekvis sxin por vidi, en kiun domon sxi iras, sed sxi forkuris de li en la gxardenon post la domo.
日が暮れて、彼女は立ち去ろうと思いました。王子はどの家に彼女が行くかを見るために彼女のあとをつけましたが、彼女は王子から離れて走り、家のうしろの庭の中へ駈け去りました。

Tie staris granda pirujo, sur kiu pendis plej belaj fruktoj.
そこには大きい梨の木が立っていて、その上にはとても美しい実がぶらさがっていました。

Sxi suprenrampis tiel lerte kiel sciureto inter la brancxojn.
彼女は小栗鼠のように巧みに枝どもの間によじ登りました。

La regxido ne sciis, kie sxi kasxis.
王子には彼女がどこに隠れたのかわかりませんでした。

Li atendis la alvenon de la patro kaj diris al li:
彼は父親の到着を待って、彼に言いました:

“La fremda knabino forkuris kaj sxajnas al mi, ke sxi saltis sur la pirarbon.”
あの見知らぬ少女が走り去って、この梨の木のうえに跳び上がったようだ。

La patro pensis: “Cxu tio estas Cindrulino?”
父親は考えました:「これは灰かぶりかな?」

Li ordonis alporti hakilon kaj faligis la arbon, sed neniu estis sur gxi.
彼は斧を運ばせて、梨の木を切り倒しましたが、その上には誰もいませんでした。

Kaj kiam la trio revenis hejmen, Cindrulino kusxis en la cindro, kiel ordinare, cxar sxi desaltis de la alia flanko de la arbo, redonis la belan veston al la boirdo kaj surmetis la grizan kitelon.
母娘の3人組が帰宅したときに、灰かぶりはいつものように灰の中に横たわっていました。彼女は木の別の側から跳び下りて、美しいドレスを鳥に返し、灰色の仕事着を着ていたからです。
3月10日

300 灰かぶり(3)

298 Cindrulimo 灰かぶり
300 灰かぶり(3)Kiam neniu plu estis en la domo, Cindrulino iris al la tombo de la patrino sub la avelarbo kaj ekkriis:
家に誰も居なくなると、灰かぶりはハシバミの木の下のお母さんの墓へ行って、声を張り上げました:

“Arbo kara skuu, skuu vin, Argxenton, oron jxetu sur min.”
ハシバミちゃん、ぐらぐら動いて、ゆさゆさ動いて、白銀(しろがね)、黄金(こがね)、あたしに落としてちょうだいな」

Tuj la birdo jxetis al sxi oran kaj argxentan veston kaj pantoflojn, broditajn per silko kaj argxento.
すぐに小鳥が彼女に、絹と銀で刺繍のしてある、黄金と銀の服と座敷靴を投げ落としてくれました。

Rapide, rapide sxi surmetis la veston kaj iris al la ezigxa festo.
彼女は大急ぎでその服を着て、祝宴の席へ行きました。

La fratinoj kaj duonpatrino ne rekonis sxin kaj supozis, ke tio estas ia fremda regxidino, tiel bela sxi estis en la ora vesto.
姉妹たちにも、継母にも、それが誰だか分からず、いずれ何処かよその国の王女様に違いないと思いました。金糸織りの服を身につけましたら、灰かぶりは、それほど美しく見たのです。

Pri Cindrulino ili tute forgesis kaj pensis, ke sxi sidas hejme en la polvo kaj elektas la lentojn el la cindro.
これが灰かぶりだなどとは、母子はまるで考えつかず、灰かぶりなら、今頃は家でゴミくたの中にすわって、灰の中からレンズ豆でも選り出してるだろうぐらいに思っていました。

La regxa filo venis renkonte al sxi, donis al sxi la manon kaj dancis kun sxi.
王子はその灰かぶりの所へ、つかつかと来て、手を取って、ダンスの相手にしました。

Kun neniu alia li volis danci; Li ne ellasadis sxian manon kaj kiam iu alia venis invite sxin, li diris: “Tio estas mia dancantino.”
彼は他の者とはまったくだれとでも踊るつもりがないので、灰かぶりの手をはなさず、誰かが来て灰かぶりと踊ろうとすると、「これは僕の踊り相手だよ」と言うのでした。

Cindrulino dancis gxis la vespero kaj tiam sxi volis reiri hejmen.
日が暮れて、灰かぶりは立ち去ろうとしました。

La regxido diris: “Mi akompanos vin,” cxar li volis ekscii, kiu estas la bela knabino.
王子は言いました:「貴女にお供しましょう」、というのは、彼はその美しい少女が誰か、知りたかったからです。

Sed sxi forkuris de li kaj saltis en la kolombejon.
しかし、彼女は彼から離れて駈け去って、鳩小屋の中へ跳びこみました。

La regxido atendis la alvenon de la patro kaj rakontis al li, ke la fremda knabino sin kasxis en la kolombejo.
王子は父の到着を待ちました、そして彼にその外国の少女が鳩小屋の中へ隠れたと語りました。

La maljuna ekpensis: “Cxu tio estas Cindrulino?”
老女は(灰かぶりの継母)は、「そいつは、灰かぶりかな?」と、ちらと考えました。

Oni devis alporti al li hakilon kaj piocxon por batfaligi la kolombejon, sed neniu estis en gxi.
斧とツルハシを取りよせて、鳩小屋を打ち倒してみましたが、その中には誰も居ませんでした。

Kiam la trio revenis heymen, Cindrulino en sia malpura vesto, kusxis en la cindro kaj malhela olea lampeto brulis sur la kameno, cxar la knabino estis rapide elsaltinta el la kolombejo tra posta pordo kaj forkurinta al la avelarbo:
親娘3人が帰宅したとき、灰かぶりは汚れた服を着て灰の中に横たわり、暖炉の上に暗い油ランプが燃えていました。少女は鳩小屋から裏戸を通って大急ぎで跳びだし、ハシバミの木に駆けつけたのです。

Tie sxi demetis la belan veston kaj lasis gxin sur la tombo;
其処で、彼女は美しいドレスをぬいで、墓の上に置きました。

La birdo forprenis gxin kaj sxi en sia griza kitelo eksidis en la kuirejo sur la cindro.
小鳥がそれをくわえて飛び去り、彼女は灰色の仕事着で台所の灰の上にすわっていたのです。
3月9日

299 Cindrulimo 灰かぶり(2)

298 Cindrulimo 灰かぶり
299 Cindrulimo 灰かぶり(2)Foje la regxo arangxis festenon kaj invitis cxiujn belajn junulinojn de la tuta lando, por ke lia filo elekti edzinon.
かつて、王さまが祝宴を準備し、全国からすべての美しい娘たちを招きました。王子が花嫁を探し出したいからでした。

Kiam la du eksciis, ke ankaux ili estas invititaj, ili ekgxojis, alvokis Cindrulinon kaj diris:
例の2人姉妹は、彼女らも招かれているのを知ると、うきうきしながら、灰かぶりを呼びつけて言いました:

“Kombu niajn harojn, brosu la sxuojn kaj buku, ni iras al la edzigxa festo en la regxa kastelo.”
「あたし達の髪を梳いておくれ、靴を磨いて、留金を締めてね。あたしたち王様のお城へ結婚祝いに行くのよ」
  bukiバックルで締める、 edgigxo結婚

Cindrulino obeis, sed sxi ploris;
灰かぶりは、その言うなりにしてやりました、けれども泣きました。

Ankaux sxi dezirus iri kune por danci, kaj sxi petis la permeson de la duonpatrino.
みんなのダンスをする所へ自分も一緒に行きたかったからです。それで、私も行かせて下さいませんかと、継母にお願いして見ました。 
 duonpatrino継母
“Vi Cindrulino, malpura kaj kovrita de polvo volas cxeesti la festenon?
「なんだねえ、灰かぶり。お前、ゴミや汚い物をいっぱいくっつけてるくせに、お祝いの席へ行こうってえの?」

Vi havas nek vestojn, nek sxuojn, kaj volas danci!”
服も靴もないのに、ダンスをしようってえのかい?」

Sed kiam sxi insiste petis, la malbona virino fine diris:
けれども灰かぶりがしきりにせがむので、意地悪の継母は最後に言いました:

“Mi ensxutis lentojn en la cindron, se vi sukcesos elekti la lentojn dum du horoj, vi povas iri.”
「レンズ豆を灰の中へブチ撒けてあるのさ、もしお前があのレンズ豆を2時間で元通りに拾い出したら、一緒に行かせてあげる」

La knabino iris tra la posta pordo en la gxardenon kaj ekkriis:
少女は裏口から庭へ出て、声を張り上げました:

“Vi kolombetoj, vi j, vi cxiuj birdetoj flugantaj en la aero, venu kaj helpu min elekti la lentojn.”
「家鳩ちゃん、山鳩ちゃん、青空の下の小鳥ちゃん、みんな来て、あたしガレンズ豆を拾うのを手伝ってちょうだい!」

“La bonaj en la poteton,
「良いのはお鍋のなかへ。

Malbonaj en la kropeton.”
悪いのはみんなの餌袋のなかへ」

Tuj venis al la fenestra de la kuirejo du blankaj kolombetoj, poste du turtoj kaj fine flirtis kaj svarmis internen cxiuj birdeotj, flugantaj en la aero kaj mallevigxis al la cindro.
すぐに、台所の窓から2羽の白い家鳩が来ました、そのあとから2羽の山鳩が、そして最後に、空を飛んでいるすべての鳥が、羽音を立てて中へ押し込んで来て、灰のまわりに下りました。

La kolombeto klinis la kapojn kaj komencis pok, pok, pok, kaj tiam ankaux la aliaj komencis pok, pok, pok, kaj kolektis cxiujn grajnojn en la pladon.
家鳩が頭を傾けてコツ、コツ、コツ、やりだしました。そうすると他の鳥たちも同じようにコツ、コツ、コツ、やりだして、すべての豆粒を大皿に集めました。

Apenaux pasis duonhoro, ili jam finis la laboron kaj elflugis.
30分たつか、たたないうちに、はやくも仕事をすませて、みんな外へ飛び出していきました。

La knabino alportis la pladon al la duonpatrino, gxojis kaj pensis, ke nun sxi povos iri al la edzigxa festo.
少女は大皿を継母のとこへ持って行きました。自分も、これで祝宴に行けるだろうと思いこんで、ニコニコ顔でした。

Sed la malbona virino diris: “Ne, Cindrulino: nenio helpos vin, vi ne iros kun ni, cxar vi ne havas vestojn kaj ne scias danci;
ところが性悪の女は言いました:「だめだよ、灰かぶり。何をしたって、お前はダメなんだよ。一緒に行かれやしないんだよ。お前は服がないし、ダンスもできないじゃないか。

Ni devus honti pro vi.”
あたし達はお前のおかげで、とんだ恥をかくに決まってるわね」

Sxi turnis al Cindrulino la dorson kaj forveturis kun la du fieraj filinoj.
彼女は灰かぶりに背中を向けて、得意になっている2人の娘をつれて、行ってしまいました。
3月8日

297 アイルランドの物語(8)

296 アイルランドの物語(7)
297 アイルランドの物語(8)
Sxi decides, ke sxi ne forlasos la edzon kaj infanojn;
彼女は夫と子供たちを後に残して立ち去ることはしないだろうと決心しました。

Sxi nur kaptos la okazon viziti la familion sub la maro, kaj poste sxi revenos.
彼女はただ、海の下の家族を訪問する機会をとらえ、そのあとで帰ってくるだけでしょう。

Do, sxi kisis la bebon en la lulio, kaj diris al la filino, “Katerina, ankaux mi devas fari etan viziton.
其処で、彼女は揺りかごの中の赤ん坊にをキスし、娘に言いました:「 カテリーナよ、私も小さい訪問をせねばなりません。

Prizorgu viajn fratetojn kaj estu bona knabino;
貴女のきょうだいの世話をし、良い子でありなさいね。

Mi baldaux revenos.”
私は間もなく帰ってきます」

Sxi kuris al la marbordo, surmetis la cxapon, kaj plongxis en la akvon.
彼女は海辺へ駈け、帽子をかぶり、水の中にとびこみました。

Kiam Patriko revenis, Katerina povis nur ripeti la dirajxon de la patrino;
父のパトリコが戻ってきたとき、娘のカテリナは母のコトバをくりかえすことができただけでした。

Sed najbarino aldonis, “Mi vidis sxin kuri al la maro;
しかし隣人の女性はつけ加えました「私は彼女が海辺へ駈けるのを見ました。

En la mano sxi portis cxapon, kiun mi ne rimarkis antauxe.”
これまでに見たことのない帽子を、手にっていましたよ」

Patriko kuris al la kasx-truo, kaj tordis la manojn.
パトリコは隠し穴に走り、両手をねじりました。

Sed li neniam provis edzinigi alian virinon.
しかし彼は決して別の女性と結婚しようとはしませんでした。

“Sxi revenos,” li insistadis.
「彼女は帰ってきます」と彼は主張し続けました。

“Sxi revenos;
「彼女は帰ってきます。

Sxi nur vizitas la familion.
彼女は家族を訪問しているだけです

Mia bona edxino neniam forlasus min kaj la infanojn.”
私の良い妻は決してあたしお子供たちをに残して立ち去りはしません」

Kaj estis vere, ke cxiu parolas pri sxi, kiel pri modela edzino kaj bonega patrino.
そして、各人が彼女について、模範的な妻であり最善の母親だと、語っています。

Estis ankaux vere, ke sxi amis la edzon kaj la infanojn.
彼女が夫と子供たちを愛していたことも真実でした。

Sxi amegis ilin sur la vojo, sxi amegis ilin sur la sablo, kaj kiam la malvarma griza maro ektusxis siajn piedojn.
彼女は道の上で、砂の上でそして冷たい灰色の海が自分の両足にサッと触れたとき、彼らを激愛していました。

Sed tuj kiam sxi surmetis sian cxapon kaj malaperis sub la maron, sxi forgesis cxion, kio apartenas al la tero.
しかし、彼女が帽子をかぶり海の下に消えた時、ただちに彼女は、陸地に属しているすべてを忘れました。
3月6日

298 Cindrulimo 灰かぶり

298 Cindrulimo 灰かぶり
298 Cindrulimo 灰かぶり
Grimm
La edzino de ricxa homo ekmalsanis kaj kiam sxi sentis, ke sxia fino proksimigxas, sxi alvokis la solan filineton, kiun sxi havis, al sia lito kaj diris:
お金持ちの男の妻が病気になりました。彼女は自分の最期が近寄ったのをさとると、一人娘を寝床へ呼び寄せて、言い聞かせました:

“Kara infano, restu pia kaj bona, kaj bona Dio cxiam helpos vin; mi rigardis al vi de la cxielo kaj cxiam estos apud vi.”
「おまえ、いい子だからね、いつまでも神さまを大事にして、それから、気立てをよくしているのですよ。そうするとね、神さまは、いつなんどきでも、おまえを助けて下さるし、母さんも天からお前を見おろしていて、お前のためを思ってあげることよ」

Post cxi tiuj vortoj sxi fermis la okulojn kaj spiris la lastan spiron.
こう言ったかと思うと、お母さんは目をつむって、この世を去りました。

La knabino cxiutage iris al la tombo de la patrino kaj ploris, kaj restis pia kaj bona.
少女は毎日、お母さんの墓へ行っては泣いてばかりいました。それから、いつでも神さまを大事にし、気立てを良くしていました。

Kiam la vintro venis, la negxo sternis sur la tombo blankan tuketon, kaj kiam printempe la suno fortiris gxin, la ricxulo prenis alian edzinon.
冬が来ると、雪が白い布をお墓の上へひろげました。それから、春になって、お日さまがその布を取りはずしてしまったころ、この男は別の妻を迎えました。
 sterni敷く、広げる
tuketo布

La virino kunkondukis en la domon du filinojn, kies vizagxo estis bela kaj blanka, sed kies koro estis abomeninda kaj nigra.
その女は2人の娘を連れ子にして来ました。娘たちは美しくて白いのは顔ばかりで、心ときたら忌まわしく、まっ黒でした。
abomeninda忌まわしい、実にいやな、嫌悪すべき

Komencigxis malfacila tempo por la malfelicxa orfino.
不幸な孤児にとっては悪い月日が始まったのです。

“Cxu la malsagxa anserino sidos cxe ni en la cxambro!” parolis ili, “kiu volas mangxi panon, devas labori por gxi: for la kuireja knabinacxo.”
「トンチキな雌鵞鳥が、この家で、お座敷なんかにチンと坐っている法があるかよ」と彼らが言いました、「パンを食べたい者は誰だって、自分でかせぐのが当たり前さ。女中と一緒に台所へうせろ!」(fort mit der Kuechenmagd)

Ili forprenis sxian belajn vestojn, surmetis al sxi grizan malnovan kitelon kaj donis al sxi lignajn sxuojn.
3人は彼女のきれいな服をはぎとって、鼠色の古い仕事着を着せ、木の靴をあてがいました。
 kitelo作業服

“”Rigardu la fieran princidinon, kiel ornamita sxi estas!” kriis ii, ridis kaj kondukis sxin en la kuirejon.
「高慢ちきな王女をご覧よ、うまくお化粧したじゃないの」と、彼らはわいわい言ってあざ笑いながら、彼女を台所へ連れて行きました。

Sxi devis de la mateno gxis la vespero plenumi malfacilan laboron, levigxi frue antaux la tagigxo, porti akvon, ekbruligi fajron, kuiri kaj lavi.
彼女は朝から晩まで辛い仕事をし、日の出前に起きて水を運んだり、火をたきつけたり、料理したり、洗濯したりせねばなりませんでした。

Krome tio la fratinoj cxikanis sxin cxiamaniere, mokis kaj sxutis al sxi la pizojn kaj lentojn en la cindron, kaj sxi devis sidi longe kaj elekti ilin.
そのうえ姉妹たちはいろいろな事を考えだしては彼女をいじめたり、ののしったり、豌豆やレンズ豆を灰の中にぶちまけるので、娘は坐りきりで豆を拾い出さなければなりませんでした。
cxikani難癖をつける、言いがかりをつける、揚げ足を取る
 sxuti撒く、ふりまく

Cxiuvespere laca pro la laboro, sxi ne havis liton, sed devis kusxigxi apud la fajrujo en la cindro.
毎晩、仕事に疲れた彼女は寝床を持っていませんでした。竈のそばの灰の中でごろ寝せねばなりませんでした。

Kaj cxar pro tio sxi estis cxiam malpura kaj kovrita de polvo, oni nomis sxin Cindrulino.
そんなわけで、彼女はいつもゴミだらけで、汚い様子をしていたものですから、世間の人は彼女を「灰かぶり娘」と呼びました。
polvo塵、埃

Foje la patro antaux la forveturo foiron demandis ambaux knabinojn, kion li devas alporti por ili?
あるとき、お父さんが定期市へ馬に乗って出かける前に、娘2人に、おみやげには何がほしいかとたずねました。
 forveturo乗り物で去ること、出発
foiro定期市、見本市

“Belajn vestojn”, diris unu, “Perlojn kaj altprezajn sxtonojn,” la alia.
「きれいな服を」、と1人が言いました。「真珠と宝石を」、ともう1人が言いました。
 prezo値段

“Kaj, vi, Cindrulino,” diris la patro, “kion vi deziras?”
「では、灰かぶりだが」と、お父さんが言いました、「お前は何がほしい?」

“Patro, derompu por mi la unuan brancxeton, kiu ekbatos vian cxapelon dum via vojagxo hejmen.”
「お父さん、お父さんの帰り道でいちばん先に帽子へぶつかった木の小枝を折って、それを私のお土産にしてね」
 rompi割る、壊す、 derompi(枝を)折り取る 、 bati打つ、 ekbati打ち始める

Li acxetis por la du knabinoj belajn vestojn, perlojn kaj multekostajn sxtonojn kaj dum la reiro, kiam li rajdis tra verdaj arbetoj, avela brancxeto ekbatis lin kaj dejxetis lian cxapelon.
お父さんは2人の娘のために、きれいな服と真珠や宝石を買いました、それから帰り道に青々とした木の茂みを馬で通り抜けたときに、ハシバミの小枝がさわって、お父さんの帽子を突き落としました。
 aveloはしばみ、 jxeti放り投げる、 dejxeti振り落す

Li derompis la brancxeton kaj kunprenis gxin.
お父さんはその小枝を折って、持って帰りました。

Kiam li revenis hejmen, li donis al la du knabinoj, kion ili deziris, kaj al Cindrulino la avelan brancxeton.
お父さんは家へ帰ると、2人の娘たちにめいめいの望んだものをやりました。灰かぶりにはハシバミの小枝をやりました。

Cindrulino dankis, iris al la tombo de la patrino kaj plantis tie la brancxeton.
灰かぶりはお礼を言って、お母さんの墓へ行き、その小枝をそこに植えました。

Sxi tiel ploris, ke la larmoj fluis sur gxin kaj gxin surversxis.
彼女は泣いて泣いて泣き沈みましたので、涙が枝の上に落ちて、まるで水をやったようになりました。
versxiつぐ、注ぐ、 surversxi注ぎかける

Gxi kreskis kaj farigxis bela arbo.
やがて枝は大きくなって、りっぱな木になりました。

Cindrulino tri fojojn cxiutage iris tien, ploris kaj pregxis,
灰かぶりは毎日3度ずつその木の下へやってきて、泣いてお祈りをしました。
pregxi祈る、pregxejo教会

kaj cxiufoje venis blanka birdeto, kaj kiam sxi esprimis deziron, la birdeto jxetis al sxi tion, kion sxi deziris.
すると、そのたびにいつでも真っ白な小鳥が一羽、このの木へやってきて、灰かぶりが何かほしいものを口に出すと、小鳥は何でも望みどおりのものを投げ落としてくれるのでした。
3月7日

296 アイルランドの物語(7)

296 アイルランドの物語(7)
296 アイルランドの物語(7)
  Majorie Boulton
La geedzoj estis felicxaj.
夫婦は幸せでした。

La verdhara belulino bone kuiris, bone purigis, cxiam modesta kaj afabla;
緑髪の美女はうまく料理し、良く掃除し、常に控え目で親切でした。

La fisxoj alportis multajn valorajn objektojn:
魚どもは多くの貴重なモノを運んできました。

Kaj Patriko vigle laboris kun kontenta koro.
そしてパトリクは元気に、満足した心で働きました。

La mar-feino naskis belegan filineton, poste du fortajn filetojn;
海の妖精は絶世の美しい娘を生み、あとで2人の強い息子を生みました。

Kaj sxi estis bonega patrino.
そして彼女は素晴らしい母親でした。

Tamen, Patriko, kiel multaj viroj, ne estis suficxe sagxa, por prizorgi cxion bonan, kion li posedis.
しかし、パトリコは、多くの男たちと同じように、所有していたすべての良い物を世話するために、充分賢明ではありませんでした。

Iam li volis viziti la urbon, kaj lasis la edzinon sola en la hejmo, cxar sxi havis multajn taskojn por okupi sin.
いま彼はその街を訪問したくなりました。そして妻をひとり家に残しました、というのは彼女には、するべき多くの仕事があったからです。

Dum sxi ordigis cxion, sxi deprenis fisx-reton de la muro;
彼女がすべてを整頓していた間に、彼女は壁から魚網を取り外しました。

Kaj malantaux gxi, en truo en la muro, sxi trovis sian sorcxan cxapon.
そしてその後ろの壁の穴の中に、彼女は自分の魔法の帽子を見つけました。

Sxi tremis, kaj devis eksidi.
彼女は震えました、そして座らねばなりませんでした。

Sxi povos revidi la regxan patron, la patrinon, la gefratojn, la submaran palacon kun perloj sur cxiu muro.
彼女は王様の父、母、きょうだい達、すべての壁の上に真珠をちりばめた海底の宮廷を再び見ることができるでしょう。

Sed sxi pensis ankaux pri Patriko.
しかし彼女はパトリコについても考えました。

Li sincere amis sxin dum jaroj, kaj sxi amis lin.
彼は何年もの間、彼女を真摯に愛していました、そして彼女は彼を愛していました。
3月5日

295 アイルランドの物語(6)

278 催眠の力
295 アイルランドの物語(6)
  Majorie Boulton
“Kial vi parolas al la malplena maro?”
なぜ貴女は無人の海に話しているのですか?

Mi sendas mesagxon al mia patro, por ke li ne prokrastu pro mi sian matenmagxon, kaj ne maltrankviligxu pri mi.”
私は父にメッセージを送ります、彼が私のために朝食を延期せぬように、そして私に関して心配せぬように。

Kiu do estas via patro, fisxinjo?
貴女のお父さんは誰ですか、人魚さん?

La regxo de la irlanda maro.
アイルランドの海の王です。

Regxo! Ho, mi estas pli bonsxanca ol mi sciis… certe li posedas multan monon?
王様! おお、私は知っていたよりもっと幸運です、きっと彼は沢山のお金をお持ちでしょう?

Sed, kiel ajn li penadis klarigi al sxi, la mar-feino tute ne povis kompreni ‘mono’…
しかし、彼が彼女にハッキリさせようと努めた時に、海の妖精はまったく「お金」を理解できませんでした。

Jes ja, se ili deziros ion - konkojn, potojn, lignon, barelon – de la fundo de la maro, la fisxoj portos gxin laux sxia ordono;
そうです、もし彼らが海底の何か、貝殻、つぼ、木材、樽を望むのなら、魚たちがそれを彼女の命令に従って運んでくるでしょう。

Jes ja, ostrojn aux krabojn, aux perlojn kaj kolorajn sxtonojn, sed tiu’mono’ sxajnas tre stranga ideo…
そうです、牡蠣、蟹、真珠、珊瑚を。しかしこの「お金」は非常に奇妙な考えに思われます。

Patriko decides, ne turmenti sxin per insistado, sed tuj arangxi la geedzigxon.
パトリコは彼女に話して聞かせて頭を痛めさせるのはやめにして、すぐに結婚の手配をすることに決めました。

Do, li iris al la pastor, Patro Flanagan.
そこでフラナガン神父のもとへ行きました。

Sed la pasro sxokigxis.
しかし神父はショックを受けました。

“Vi deziras edzigxi kun fisxino, filo mia?
貴方は人魚と結婚したいのですか? 我が息子よ。

Honkinde! Nenature!
恥ずべきことです! 自然に反することです!

Rejxetu la skvaman monstron en la maron!”
鱗の怪物を海のなかへ投げ捨てなさい!

Sxi tute ne estis skvama, sed Patriko preskaux redonis la cxapon, pro timo antaux la pastor.
彼女は鱗の怪物ではありませんでしたが、パトリコは神父の前で恐れのために、ほとんど帽子を返そうとしました。

“Patro, sxi estas princino, filino de mara regxo.”
神父様、彼女は王女です、海の王様の娘です。

“Sed vi ne rajtas peke edzigxi kun fisxino!”
しかしあなたは罪深くも人魚と結婚する権利をもっていません。

“Vidu, kiel bela sxi estas – bela kiel la luno sur klara cxielo.”
彼女がどんなに美しいか見てください、晴れた空の月のように美しいです。

“Se sxi estus bela kiel la suno kaj la luno kaj la sep steloj, tamen vi ne rajtus edzinigi fisxinon, filo mia!”
もし彼女が太陽や月や7つの星のように美しくても、貴方には人魚と結婚する権利がありません、我が息子よ

“Sed auxkultu, patro.
しかし、聴いてください、神父様。

Kie en ia region mi trovas knabinon tiel mildan, tiel modestan, tiel bone edukitan?”
どの土地にも、こんなに穏やかで、控えめで、よく教育された娘を見たことがありません。

“Fisxo mia, sxi estas filo!
私の魚よ、彼女は息子です!

Ne – filo mia, sxi estas fisxo!
いいえ、私の息子よ、彼女は魚です。

Acxa nebaptita fisxo!
粗悪な、洗礼を受けていない魚です。

Estu obeema”
従順でありなさい。

Patriko sercxis lastan argumenton.
パトリコは最後の議論を探しました。

“Tamen, patro, sxi rajtos alporti ion ajn el la maro, oron kaj perlojn kaj perditajn barelojn…
しかし、神父様、彼女は海から黄金、真珠、失われた樽などを運んでくる権利をもっていましょう。

Patro, mi vere povos prince pagi tiun, kiu geedzigos nin.”
神父様、私たちを結婚させて下さる方に、私は本当に王子のように、支払うことができるでしょう。

“Ha, filo mia! Tio tute modifas la kazon…
ああ、息子よ。そいつはケースを全面的に手直しするな。

Estos tute dece edzigxi kun sxi, ecx se sxi estus dekfoje fisxa.”
彼女が10回魚であっても、彼女との結婚はまったく以てふさわしいことじゃ。

Do, Patro Flanagan arangxis cxion en bona ordo, kaj baldaux geedzigis la paron.
そこで、神父フラナガンは万事順調に段取りし、間もなく2人は結婚しました。
3月3日

294 フェイスブックは脳を刺激する

272 トルコの物語(1)
294 フェイスブックは脳を刺激する
2013年2月28日にEspernata RetRadioで配信された記事<'Fejsbuko' bonfaras al la cerbo>です。
Antaŭ kelkaj tagoj la Esperanta RetRadio prezentis sonartikolon pri la utileco de “Fejsbuko” .
数日前、Esperanta RetRadioでフェイス・ブックの利用について配信しました。

Ĝi vekis ŝajne sufiĉe vastan intereson.
多くの視聴者の関心を呼んだようです。

Sendepende de specifa utileco, tiu grandega, tutmonda retejo estas eksterordinara fenomeno, kiun oni ne rajtas ignori.
特別な利用とは独立に、この大きい全世界的なネットワークは並外れた現象であり、無視することは許されません。

Aparta trajto estas, ke per tiu retejo oni ne simple komunikas kaj akceptas informojn; oni ankaŭ “amikiĝas”.
その特徴はコミュニケーションと情報の授受だけでなく、友達になることです。

Certe ĝi estas ilo, kiu faciligas disvastigon de ideoj kaj movadoj, kiel la Esperanta.
たしかにそれは、Esperantoのような理念や運動の普及を促通する手段です。

Hodiaŭ mi petas permeson por reveni al tiu temo por iom da kompletigo:
今日は、少し補完するためにこのテーマをもう一度取り上げさせてください:

ĉu “Fejsbuko” estas bonfara ankaŭ al individuoj?
「フェイス・ブックは個人にも良いものでしょうか?」

Esploristoj el Universitato de Arizono, en Usono, decidis esplori tion kaj publikigis siajn rezultojn en internacia kunsido de neŭrologiistoj-psikologoj.
米国アリゾナ大学の研究者たちはこれをしらべて、その結果を国際神経学・心理学会で発表しました。

Ili esploris la efikon de uzado de tiu retejo je la kogna funkciado de maljunaj homoj.
彼らは「フェイス・ブック」の利用効果を, 高齢者の認知機能でしらべました。

Por tio, ili dividis dekojn da homoj pli ol 68-jaraj en tri grupojn.
そのために、68歳以上の被験者数十人を3群にを分けました。

La unua grupo trejniĝis por uzi la retejon, akcepti amikojn (kiuj partoprenis la saman esploron) kaj almeti ĉiutage po unu publikaĵo en ĝin;
第1群はフェイス・ブックを使えるように訓練して、友人(同じく研究に参画した人たちです)と交流し、毎日1つの文を其処に書き込みました。

la dua grupo lernis verki taglibron per po kvin frazoj ĉiutage, sen socia interkontaktado;
第2群は、毎日5つの文章日記を書きこむことを学びましたが、友人つき合いは一切しませんでした。

la tria grupo ne uzis la retejon, sed ricevis la informon, ke ili atendas trejniĝon.
第3群はフェイス・ブックをまったく学ばず、その代わりに彼らは「訓練を待っている」という情報をうけとりました。

Ĉiuj volontuloj respondis demandaron antaŭ la komenco de la esploro, por ke oni taksu ilian gradon de soleco, socia apogo kaj kognaj kapabloj.
すべての被験者は実験を始める前に、孤独の程度、社会的な支持、認知能力に関するアンケートに答えました。

Post ok semajnoj da “Fejsbuka” uzado, ili denove submetiĝis al testo.
8週間の実験のあとに、ふたたびテストしました。

La homoj en la unua grupo prezentis proksimume 25 % da pliboniĝo en sia kogna kapablo, kompare kun la unua testo.
第1群は最初のテストより25%の認知能力の向上を示しました。

La partoprenintoj en la dua kaj tria grupoj ne montris ian ajn progreson.
第2群と第3群は何らの向上も示しませんでした。

La esploristoj opinias, ke unu sola tia studaĵo ne sufiĉas por plena konkludo.
これだけから結論するのは時期尚早だと研究者たちは言っています。

Oni devas ripeti kaj eĉ plivastigi ĝin.
さらなる実験と、被験者を増やすことが必要です。

Tamen, la dinamika funkciado de “Fejsbuko” ja probable forte stimulas la cerbon.
しかし、フェイス・ブックには脳を刺激する効果があるようです。
3月1日

293 アイルランドの物語(5)

278 催眠の力
293 アイルランドの物語(5)
  Majorie Boulton
Edzino el la Maro 海から来た妻

Patriko sidis sur roko apud la marbordo, fumatene, kaj fumis sian pipon dum la blanka nebulo malrapide levigxis el la valo malantaux li, kaj antaux li la maro malrapide verdigxis.
パトリックは海辺の岩の上に、タバコを吸いながら、座っていました。そしてパイプを吸っていました。白い雲が彼のうしろの谷からゆっくりと立たちあがり、彼の前には海がゆっくり緑色になっていました。

Li meditis, malgaje, cxar li longe restis farauxlo.
彼は、しずんだ気持ちで、考え込んでいました、というのは彼は長い間独身だったからです。

‘Kio estas viro, sen virino?
妻のない男とは何だ?

Botelo den visko, terpomoj sen butero, jxigo sen muziko, unu klingo de tondilo, sen-hoka fisxfadeno…’
ウイスキーのない瓶、バターのないじゃがいも、音楽のない踊り、鋏の1つの刃、針のない釣り糸…

Sed kiu sidis sur rook, tre proksime al la akvo?
しかし、水から非常に近くに、岩の上に誰がすわっていたのでしょうか?

Belega junulino, kiu metis sian cxapon sur la sablon malantaux sin, kaj kombis sian abundan hararon – sed tiu hararo estis malseka, kaj marverda.
素晴らしく美しい若い女性が、自分の後ろの砂の上に自分の帽子を置いて、豊かな毛髪を梳っていました、しかしその毛髪は濡れていました、そして海の緑色でした。

Patriko komprenis;
パトリックは理解しました:

Li vidas mar-feinon;
彼は海の妖精を見ているのです。

Kaj se li povos sxteli sxian sorcxan cxapon, sxi ne povos reiri en la akvon.
そしてもし彼が彼女の魔法の帽子を盗むことができれば、彼女は水の中へ戻ることができないでしょう。

Rapide kaj lerte, li kuris al la rook, kaptis la cxapon kaj pusxis gxin en sian posxon.
速く巧みに、彼は岩から走ってその帽子を手に取り、それを自分のポケットに押し込みました。

La junulino tamen auxdis lian anheladon, turnis sin kaj vidis, ke la sorcxa cxapo malaperis.
若い女性はしかし、彼の喘ぎを聞きました、振り返って、魔法の帽子が消えたのを見ました。

“Ho, ve, ve, ve, aj ve-ve-ve!” sxi lamentis.
「おー、ヴェー、ヴぇー!」と彼女は悲しみました。

Brilaj belaj larmoj fluis sur sxiaj belaj vangoj.
輝く美しい涙が彼女の美しい頬の上を流れました。

Patriko ne volis redoni la cxapon, sed li ne estis senkora;
パトリクは帽子を返す気はありませんでしたが、彼は非情ではありませんでした。

Li eksidis apud sxi kaj prenis sxian manon.
彼は彼女のそばに座って、彼女の手を取りました。

Tion sxi silente permesis.
それを彼女は黙って許しました。

Li rimarkis, ke la maneto estas glata kaj blanka kiel perlo, nur havis ian delikatan membranon inter la fingroj.
彼はその小さい手が真珠のように滑らかで白く、指の間に何かデリケートな膜があるのを認めました。

“Ne ploru, belulino;
「泣くなよ、べっぴんさん:

Ne ploru, karulino.”
泣くなよ、いとしい人」

”Ho ve, ve,ve! Aj ve! Ho, tera viro, cxu vi intenvas mangxi min?”
「おお、ヴェー、ヴェー。地上の男よ、あんたは私をたべるつもり?」

“Mia kara! Kiu acxa angilo aux fleso sugestis al vi tian ideon”
「私の愛しい人よ! どの下劣な鰻かカレイが貴女にそんな考えを思いつかせたのですか?

Mi ne intencas mangxi ecx unu belan verdan haron de via dolcxa kapeto!”
私は貴女の甘い頭の1本の美しい緑の毛髪さえ、食べる気はありません。

“Kion vi do intencas, tera viro?”
「では何をしたいの、地上の男さん」

“Mara…e…fisxinjo…mankas al mi edzino, kaj mi volas edzinigi vin.”
海の..雌魚さん、私には妻がありません、貴女と結婚したのです。

“Mankas al mi edzo, do mi konsentas.
「私も夫がいません、だから私は同意します。

Nur atendu, dum mi dece arangxos mian hararon.”
ただ、髪を整える間だけ, 待ってください」

Sxi finis la kombadon kaj arangxis sian hararon en bela nodo.
彼女は髪を梳り終わり、美しく結びました。

Poste sxi klinis sin kaj tenis la busxon tre proksime al la akvo, kaj murmuris nekompreneblajn vortojn en la ondojn.
そのあと身をかがめて海の水のま近に口をもってゆき、波の中に理解できない呪文を唱えました。
3月1日
プロフィール

shige1930

Author:shige1930
FC2ブログへようこそ!

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR