fc2ブログ

328 PMEG(10)

328 PMEG(10)
328 PMEG(10)
   Bertilo Wennergren (2005)4.O-vortoj O単語
4.1.Bazaj reguloj por O-vortoj  O単語の基本的な規則
Vortojn kun la finajxo O oni nomas O-vorto.
語尾がOで終わる単語をO単語と呼びます。

O-vortoj estas nomoj de aferoj, konkretajxoj, abstraktajxoj, homoj, bestoj, fenomenoj, agoj, kvalitoj, specoj, individuoj k.t.p.
O単語は物事、具体的なもの、抽象的なもの、人、動物,現象、行動、質、種類、個人などの名称です。

tabolo=nomo de konkretajxo テーブル=具体的なものの名前
hundo=nomo de bestospeco イヌ=動物の種類の名前
sagxo=nomo de kvalito賢明=質の名前
amo=nomo de sento愛=感情の名前
kuro=nomo de ago 疾走=行為の名前
martelado=nomo de agado槌打ち=行動の名前
Petro=nomo de persono ペトロ=人の名前
Berlino=nomo de urbo ベルリン=都市の名前

Post O-finajxo povas sekvi J-finajxo por multe-nombro (#8) , kaj N-finajxo por frazrolo (#12.2).
O語尾の後には、多数に対するJ語尾(#8)、文・役割のためのN語尾が続き得ます:
tabloj、tablon、tablojn
hundoj、hundon、hundojn

Oni povas anstatauxgi la finajxon O per apostrofo (#10), sed nur kiam ne sekvas J aux N:
語尾Oはアポストロフォで代行できます(#10)、しかしJかNが後に続かない場合に限ります:
hund’=hundo, sagx’=sagxo, am’=amo, kur’=kuro, Berlin’=Berlino.

Legu ankaux pri O-vortaj frazpartoj en #7.1, kaj pri propraj nomoj en #35.
O単語の文・部分については#7.1、固有名詞については#35も読んでください。


4.2. Seksa signifo de O-vortoj  O単語の性的な意味
En Esperanto ne ekzistas gramatika sekso.
エスペラントには、文的な性はありません。

Sekso estas nur parto de la signifo de iuj O-vortoj.
性は或るO単語の意味の部分にあるだけです。

La finajxo O neniel esprimas sekson.
語尾Oが性を表現することはありません。

La signifon de vorto oni cxiam devas lerni.
我々は単語の意味を常に学ばねばなりません。

Por cxiu besta kaj homa vorto oni devas lerni la eventualan sekson kiel parton de la signifo.
各動物、各人の単語について、その男女雌雄を学ばねばなりません。

Regas iom da konfuzo pri tio cxi, kaj multaj vortoj bedauxrinde havas neklaran signifon.
これについては若干の混乱があり、残念ながら多くの単語が不明瞭な意味を持っています。

Ekzistas en Esperanto tri signifoklasoj de vortoj por homoj kaj bestoj:
エスペラントには、人と動物に対する単語の、3つの意味クラスがあります:

Sekse neuxtraj radikoj, virseksaj radikoj kaj inseksaj radikoj:
性的に中性の語根、男性の語根、女性の語根です:


Sekse neuxtraj radikoj: 性的に中性の語根
Gxeneralaj bestaj kaj homaj radikoj: besto, birdo, insekto, fisxo, homo, persono, infano k.a.
動物と人間の全般的な語根: 動物、鳥、昆虫、魚、人間、個人、子供など

La sufiksoj接尾辞-ul, -ist, -an, -estr, kaj -id

Participoj kun O-finijxo  O語尾を伴う分詞:
…anto, …into, …onto, …ato, …ito, …oto  

Cxiuj bestospeciojすべての動物種類:
kato, leono, cxevalo, zebro, hundo, lupo, koko, ansero鵞鳥, paseroすずめ, ezokoパイク, formiko, araneo蜘蛛, musxo k.a.

Diversaj ne-familiaj homaj rilatoj 多様な非家族的な人間関係:
amiko, kolego, gasto, najbaro, membro, cxefo, kamadado k.a.

Profesioj kaj diversaj homaj roloj: 職業と人間の多様な役割
aktoro, sekretario, kelnero, tajloro, sxoforo, geografo, redaktoro, studento, sklavo, maestro, majstro, mosxto陛下・閣下, ministro, nobelo, turisto, friponoペテン師, heroo, pasagxero, viktimo k.a.

Militistoj 軍人
Soldato, oficiro, kaporalo, leuxtenanto, kapitano, kolonelo, general, adjutant副官 k.a.

Diversaj religiuloj 多様な宗教者
pastor, episkopo司教, kardinalo枢機卿, diakono助祭, katoliko, bonzo k.a.

Gentoj, landanoj, rasoj k.s.部族、国民、人種など
Anglo, Svedo, Ruso, Japano, Cxino, Arabo, Cigano, Laponoラップ人, Judo, Apacxo, Slavo, indigxeno k.a.

Supernaturaj kaj fabelaj estajxoj超自然的および物語のなかの存在
dio, diablo, angxelo, feo, koboldo, fantomo, genio守り神 k.a.
4月17日
スポンサーサイトコメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

shige1930

Author:shige1930
FC2ブログへようこそ!

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR